INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - GMINA KOLNO - Rys Historyczny


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017
 Rys historii Bęsi


 


BĘSIA / Bansen; PGR


 


1.Typ dawnego układu zabudowy: wieś, majątek ziemski;


 


2.Dane historyczne: Pierwsze wzmianki pochodzą z 1379 roku, a dokument lokacyjny z 13.XII.1389 roku. W 1397 r. wzniesiono tutaj młyn, a w 1399 – karczmę. W czasie wojny w 1519-1521 wieś została zniszczona. W 1527 r. biskup warmiński Maurycy Ferber zamienił wieś na majątek lenny. W tym samym roku właścicielem został Stanisław Ossarow, a majątek był ówcześnie największy na Warmii. Od tego czasu wieś miała kilku właścicieli (Krzysztof Wantkov, który zamienił prawo magdeburskie na chełmińskie, starosta reszelski von Poquilhem). Pod koniec XIX wieku w majątku rezydował K.von Knoblock, który urządził I łaźnię publiczną; w 1905 rodzina Wien, a po 1915 roku do wojny – rodzina Stockenhauserów. W końcu XIX wieku i w połowie XX obszar ziemi należącej do majątku obejmował około 13404 ha i należały do niego 3 folwarki Bocianowo (Buchental), Kłopotowo (Neusorge), Wólka (Ottenburg/ Gemirren).


 


3.Przetrwałe elementy historyczne, zabytkowe – stan zachowania:


- Układ przestrzenny majątku czytelny, wsi częściowo czytelny.


- Założenie pałacowo – parkowe, zakomponowane klasycznie, wzdłuż drogi z pałacem w punkcie centralnym (między parkiem a częścią gospodarczą):


·        pałac – obiekt murowany wzniesiony w latach 1720-1730 (być może na zrębach wcześniejszej budowli), w stylu barokowym; po przebudowach i rozbudowie w XIX wieku nabrał cech klasycystycznych. Obiekt założony na rzucie prostokąta, 2-kondygnacyjny, przykryty dachem mansardowym. Popada w ruinę;


·        park krajobrazowy, powierzchnia ponad 7 ha, założony w XVIII wieku. W formie pierwotnej posiadał układ regularny, który w 1868 roku został przekształcony przez Johanna Larassa, wybitnego projektanta ogrodów. W parku zachował się zabytkowy starodrzew (grab, lipa, kasztanowca, dąb, klon, żywotnik), brak pielęgnacji częściowo unieczytelnia układ przestrzenny.


·        cmentarz rodowy rodziny Stockenhauserów zlokalizowany za drogą od południowej części parku, zachowały się ze ślady – kamienie, ruiny budowli (kaplica cmentarna) oraz starodrzew;


·        zabudowa folwarczna (k. XIX – pocz. XX wieku), podwórze gospodarcze, czworaki (murowane, k. XIX – pocz. XX wieku) – zaniedbane, zdewastowane, wiatrak - typu holender, ceglany, kryty gontem, wzniesiony w 1810 roku, zniszczony, nieużytkowany.


- Zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza (k. XIX – początek XX wieku), zaniedbana.


 


4.Dominanty, elementy wyróżniające: dominanta – wiatrak, element wyróżniający – założenie pałacowo – parkowe, majątek malowniczo posadowiony w krajobrazie


 


5.Przekształcenia, formy dysharmonijne, dewastacje: współczesna zabudowa rekreacyjna, wielorodzinna i jednorodzinna mieszkaniowa, gospodarcza związana z dawnym PGR-em .


  drukuj 

 wyślij znajomemu 
  Zarys historii


Pokaż artykuł
  Charakterystyka środowiska kulturowego


Pokaż artykuł
  Rys historii Górkowa


Pokaż artykuł
  Rys historii Górowa


Pokaż artykuł
  Rys historii Kabin


Pokaż artykuł
  Rys historii Kolna


Pokaż artykuł
  Rys historii Kominek


Pokaż artykuł
  Rys historii Kruz


Pokaż artykuł
  Rys historii Lutr


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Oterek


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Otr


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Rynu Reszelskiego


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Samławek


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Tarnin


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Tejstym


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Wągst


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Wójtowa


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Wólki


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Wysokiej Dąbrowy


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 15836937