INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - GMINA KOLNO - Rys Historyczny


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017
 Rys historyczny Wólki


WÓLKA / Ottenburg / Gemirren ; PGR


 


1.Typ dawnego układu zabudowy: majątek ziemski


 


2.Dane historyczne: Początki sięgają średniowiecza. W 1889 majątek wszedł w skład dóbr bęskich.


 


3.Przetrwałe elementy historyczne, zabytkowe – stan zachowania:


- Układ przestrzenny majątku częściowo czytelny.


- Założenie dworsko – parkowe z podwórzem gospodarczym i zabudowa gospodarczą;


·        dwór pochodzi z XIX i XX wieku, budynek założony na palnie prostokąta, parterowy, z obustronnym dwukondygnacyjnym ryzalitem na osi, tynkowany. Niszczeje.


·        park – układ kompozycyjny nieczytelny, teren zaniedbany, czytelne jedynie szpalery grabowe, prawdopodobnie otaczające sad, od strony podwórza zachowane okazałe kasztanowce (symetryczne nasadzenie względem budynku), na terenie parku zlokalizowany grób;


·        podwórze folwarczne, zabudowa gospodarcza związana z folwarkiem – zniszczona


·        zabudowa mieszkaniowa w większości zaniedbana


 


4.Dominanty, elementy wyróżniające: brak


 


5.Przekształcenia, formy dysharmonijne, dewastacje: współczesna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna drukuj 

 wyślij znajomemu 
  Zarys historii


Pokaż artykuł
  Charakterystyka środowiska kulturowego


Pokaż artykuł
  Rys historii Górkowa


Pokaż artykuł
  Rys historii Górowa


Pokaż artykuł
  Rys historii Kabin


Pokaż artykuł
  Rys historii Kolna


Pokaż artykuł
  Rys historii Bęsi


Pokaż artykuł
  Rys historii Kominek


Pokaż artykuł
  Rys historii Kruz


Pokaż artykuł
  Rys historii Lutr


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Oterek


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Otr


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Rynu Reszelskiego


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Samławek


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Tarnin


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Tejstym


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Wągst


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Wójtowa


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Wysokiej Dąbrowy


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 15836675