INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - GMINA KOLNO - Rys Historyczny


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017
 Rys historii Kabin


KABINY / Kabinen, Käbinnen; wieś


 


1.Typ dawnego układu zabudowy: zabudowa zwarta, mała wieś ulicówka, kolonie;


 


2.Dane historyczne: wieś założona 2.V.1346 roku przez wójta warmińskiego Henryka Lutera, II lokację otrzymała 8.V.1359 r. od biskupa Jana Stryprocka, a III 23.X.1345 r. od. H.Sorbona. Początkowo nosiła pruską nazwę Rynow, a dopiero później Cabyn. Była to pruska wieś służebna i jej posiadacze byli zobowiązani do pełnienia służby zbrojnej. Na przełomie XV/XVI wieku prawo pruskie zostało zamienione na chełmińskie.


 


3.Elementy historyczne, zabytkowe – stan zachowania:


- Układ przestrzenny wsi czytelny.


 


- Kaplica filialna p.w. Matki Boskiej Różańcowej wraz z ogrodzeniem, murowana pochodzi z 1893 roku, podobnie ogrodzenie. Przy kaplicy zachowały się dwa stare drzewa: jesion i lipa.


- Kapliczka, murowana (4 ćw. XIX wieku).


- Dawna szkoła, murowana (pocz. XX wieku).


- Zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza (k. XIX – początek XX wieku),w większości zaniedbana, w tym zdewastowany dom podcieniowy.


- Cmentarz wojenny żołnierzy poległych na wojnie ojczyźnianej w latach 1914 – 18 (pow. 0,01 ha), zlokalizowany na wschodnim skraju wsi przy drodze do Biskupca. Zachował się w kształcie trójkąta, ze zniszczoną tablicą pamiątkową i kamieniami. Teren zaniedbany.


 


4.Dominanty, elementy wyróżniające: bardzo malowniczo położona wieś.


 


5.Przekształcenia, formy dysharmonijne, dewastacje: brak


  drukuj 

 wyślij znajomemu 
  Zarys historii


Pokaż artykuł
  Charakterystyka środowiska kulturowego


Pokaż artykuł
  Rys historii Górkowa


Pokaż artykuł
  Rys historii Górowa


Pokaż artykuł
  Rys historii Kolna


Pokaż artykuł
  Rys historii Bęsi


Pokaż artykuł
  Rys historii Kominek


Pokaż artykuł
  Rys historii Kruz


Pokaż artykuł
  Rys historii Lutr


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Oterek


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Otr


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Rynu Reszelskiego


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Samławek


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Tarnin


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Tejstym


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Wągst


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Wójtowa


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Wólki


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Wysokiej Dąbrowy


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 15836725