INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - GMINA KOLNO - Rys Historyczny


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017
 Rys historyczny Oterek


OTERKI / Klein Ottern; osada


 


1.Typ dawnego układu zabudowy: majątek ziemski;


 


2.Dane historyczne: Wieś powstała w końcu XIV wieku. W 1889 majątek stanowił własność rodziny Schultz, a w 1922 – Skowrońskich;


 


3.Przetrwałe elementy historyczne, zabytkowe – stan zachowania:


- Układ przestrzenny majątku czytelny. Założenie dworsko – parkowe,


·        dwór pochodzi z I połowy XIX wieku, budowla parterowa, przykryta dachem dwuspadowym, zrujnowany;


·        park (0,5 ha) otaczający dwór, powstały prawdopodobnie równolegle z dworem; kompozycja oparta na prostym – czytelnym układzie alei grabowych, w kompozycji czytelny również samotny dąb rosnący na sztucznie usypanym kopcu; teren zaniedbany, przed frontem budynku zachowany jeden z dwóch kasztanowców.


·        zabudowa folwarczna (k. XIX w.) - zdewastowana, budynki mieszkalne murowane, gospodarcze- murowane i murowano-drewniane w większości zaniedbane.


 


4.Dominanty, elementy wyróżniające: majątek malowniczo położony


 


5.Przekształcenia, formy dysharmonijne, dewastacje: stan techniczny zabudowy gospodarczej związanej z folwarkiem


  drukuj 

 wyślij znajomemu 
  Zarys historii


Pokaż artykuł
  Charakterystyka środowiska kulturowego


Pokaż artykuł
  Rys historii Górkowa


Pokaż artykuł
  Rys historii Górowa


Pokaż artykuł
  Rys historii Kabin


Pokaż artykuł
  Rys historii Kolna


Pokaż artykuł
  Rys historii Bęsi


Pokaż artykuł
  Rys historii Kominek


Pokaż artykuł
  Rys historii Kruz


Pokaż artykuł
  Rys historii Lutr


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Otr


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Rynu Reszelskiego


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Samławek


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Tarnin


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Tejstym


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Wągst


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Wójtowa


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Wólki


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Wysokiej Dąbrowy


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 15836559