INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - GMINA KOLNO - Rys Historyczny






 





GMINA KOLNO




BUDŻET GMINY




URZĄD GMINY KOLNO




RADA GMINY KOLNO




UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO




OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy




PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE




AKTUALNOŚCI




NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY




KONSULTACJE SPOŁECZNE




KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO




DRUKI i FORMULARZE




SOŁECTWA GMINY KOLNO




OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI




SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU




SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy




Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia




Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie




Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD




JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY




KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE




WYBORY - ARCHIWUM




DZIENNIKI URZĘDOWE




ARCHIWUM BIP




O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA




Zarządzenia Wójta Gminy Kolno




Petycje




REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH




Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017








 Rys historii Kruz


KRUZY / Krausen; wieś


 


1.Typ dawnego układu zabudowy: zwarta zabudowa, wieś, prawdopodobnie przekształcona ulicówka;


 


2.Dane historyczne: Dokument lokacyjny wystawiono w 1374 roku. Wieś na prawie pruskim, należała do ciągu wsi służebnych. W latach 1519-1521 wieś całkowicie zniszczona. Od 1586 r. została majątkiem lennym na prawie chełmińskim. W następnych latach majątek przeszedł w ręce jeziutów z Reszla. W 1783 roku wieś miała folwark i młyn.


 


3.Przetrwałe elementy historyczne, zabytkowe – stan zachowania:


- Układ przestrzenny wsi czytelny.


- Zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza (najstarsza z połowy XIX wieku, pozostała k. XIX – początek XX wieku, w większości zaniedbana.


 


4.Dominanty, elementy wyróżniające: brak


 


5.Przekształcenia, formy dysharmonijne, dewastacje: współczesna zabudowa (ośrodek szkolno – wychowawczy)







 drukuj 

 wyślij znajomemu 




  Zarys historii


Pokaż artykuł




  Charakterystyka środowiska kulturowego


Pokaż artykuł




  Rys historii Górkowa


Pokaż artykuł




  Rys historii Górowa


Pokaż artykuł




  Rys historii Kabin


Pokaż artykuł




  Rys historii Kolna


Pokaż artykuł




  Rys historii Bęsi


Pokaż artykuł




  Rys historii Kominek


Pokaż artykuł




  Rys historii Lutr


Pokaż artykuł




  Rys historyczny Oterek


Pokaż artykuł




  Rys historyczny Otr


Pokaż artykuł




  Rys historyczny Rynu Reszelskiego


Pokaż artykuł




  Rys historyczny Samławek


Pokaż artykuł




  Rys historyczny Tarnin


Pokaż artykuł




  Rys historyczny Tejstym


Pokaż artykuł




  Rys historyczny Wągst


Pokaż artykuł




  Rys historyczny Wójtowa


Pokaż artykuł




  Rys historyczny Wólki


Pokaż artykuł




  Rys historyczny Wysokiej Dąbrowy


Pokaż artykuł




 Odwiedzin: 8706967