INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - BUDŻET GMINY


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
Wykonanie budżetu Gminy za rok 2004
Budżet Gminy Kolno rok 2005
Budżet Gminy Kolno rok 2006
Budżet Gminy Kolno rok 2007
Budżet Gminy Kolno na rok 2008
Budżet Gminy Kolno na rok 2009
Budżet Gminy Kolno na rok 2010
Budżet Gminy Kolno na rok 2011
Budżet Gminy Kolno na rok 2012 - z dnia 16.12.2011r.
Budżet Gminy Kolno na rok 2013
Budżet Gminy Kolno na rok 2014
Budżet Gminy Kolno na rok 2015
Budżet Gminy Kolno na rok 2016
Budżet Gminy Kolno na rok 2017
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017

  Informacja o wykonaniu budżetu, kwocie zobowiązań, kwotach dotacji, udzielonych poręczeniach i gwarancjach oraz pomocy publicznej w 2006r


Pokaż artykuł
  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjncyh nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2008r. udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatęna raty w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia


Pokaż artykuł
  Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Kolno za 2011 rok.


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr RIO.IV-0120/334/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 12 września 2012r. w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu w kwocie 400 000 zł, przez Gminę Kolno


Pokaż artykuł
  Zarządzenie nr. 43/2012 Wójta Gminy Kolno z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów Gminy Kolno w 2012 roku.


Pokaż artykuł
  Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za 2011r.


Pokaż artykuł
  Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za 2011r.


Pokaż artykuł
  Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH za 2011r.


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 27243753