INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - BUDŻET GMINY - Budżet Gminy Kolno na rok 2014


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
Sprawozdanie budżetowe za I kwartał 2014r.
Sprawozdanie budżetowe za II kwartał 2014 r.
Sprawozdanie budżetowe za III kwartał 2014 r.
Sprawozdanie budżetowe za IV kwartał 2014 r.
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu Gminy za 2014r.
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017

  Uchwała Nr XXXVI/228/20I3 Rady Gminy Kolno z dnia 30 grudnia2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2014 -2023


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr XXXVI/229/2013 Rady Gminy Kolno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kolno na 2014 r.


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr RIO.IV-0120-329 /20l3 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie opinIi o przedłożonym przez Wójta Gminy Kolno projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok.


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr RIO.IV-0120-33l /20l3 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie opinIi o przedłożonym przez Wójta Gminy Kolno projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr RIO.IV-0120-330 /20l3 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie opinIi o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kolno na 2014 rok.


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr RIO.IV-0120 / 23 /14 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie opinIi o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kolno na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023 oraz uchwały budżetowej na rok 2014.


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr RIO.IV / 22 / 14 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBU OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie opinIi o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Kolno na 2014 rok.


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Kolno z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kolno na 2014 rok.


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr XXXVII/233/2014 Rady Gminy Kolno z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2014 - 2023


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr XXXVm/235/20ł4 Rady Gminy Kolno z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2014-2023


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr XXXIX/244/2014 Rady Gminy Kolno z dnia 29 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2014 rok


Pokaż artykuł
  Uchwala Nr XXXIX/243/2014 Rady Gminy Kolno z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2014-2023


Pokaż artykuł
  Uchwala Nr XXXVIII/236/2014 Rady Gminy Kolno z dnia 28 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2014 rok


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr XLII/257/2014 Rady Gminy Kolno z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2014-2023


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr XLI/250/2014 Rady Gminy Kolno z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2014-2023


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr XLI/251/2014 Rady Gminy Kolno z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2014 rok


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr XLIII/262/2014 Rady Gminy Kolno 2 dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2014-2023


Pokaż artykuł
  Uchwala Nr XLIII2632014 Rady Gminy Kolno z dnia 30 września 2014 r. zmieniająca uchwalę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2014 rok


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 27244152