INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - Zarządzenia Wójta Gminy Kolno


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017

  Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kolnie


Pokaż artykuł
  Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji z zakresu świadczenia wychowawczego - Program "Rodzina 500 plus"


Pokaż artykuł
  Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Kolno do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego - Program "Rodzina 500 plus"


Pokaż artykuł
  Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Gminy Kolno


Pokaż artykuł
  Zarządzenie Nr 4/2016 Kierownika Urzędu Gminy Kolno z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI powyżej 30 000zł i NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART. 4 PKT 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Pokaż artykuł
  Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2016 - 2027


Pokaż artykuł
  Zarządzenie NR 17/2016 WÓJTA GMINY KOLNO z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2016r.


Pokaż artykuł
  Zarządzenie nr 22 A 2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2016 - 2027


Pokaż artykuł
  Zarządzenie nr 22 B 2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2016r


Pokaż artykuł
  Zarządzenie nr 28 2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2016 - 2027


Pokaż artykuł
  Zarządzenie nr 29 2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2016r.


Pokaż artykuł
  Zarządzenie nr 22 2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2015r.


Pokaż artykuł
  Zarządzenie nr. 38 2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2016-2027


Pokaż artykuł
  Zarządzenie nr 39 2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2016r.


Pokaż artykuł
  Zarządzenie nr 41 2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2016 r.


Pokaż artykuł
  Zarządzenie Nr. 76/2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zimowego utrzymania przejezdności dróg gminnych w sezonie zimowym 2016 / 2017 na terenie Gminy Kolno.


Pokaż artykuł
  Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2017-2026


Pokaż artykuł
  Zarządzenie Nr. 75/2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 08 listopada 2016 r. w sprawie projektu budżetu na 2017 rok.


Pokaż artykuł
  Zarządzenie Nr 82/2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2017r. pt.:"Organizacja dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kolno do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w roku 2017".


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 27244671