INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - Zarządzenia Wójta Gminy Kolno






 





GMINA KOLNO




BUDŻET GMINY




URZĄD GMINY KOLNO




RADA GMINY KOLNO




UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO




Uchwały Kadencji Rady Gminy 2002-2006




Uchwały Kadencji Rady Gminy 2006-2010




Uchwały Kadencji Rady Gminy 2010-2014




Uchwały Kadencji Rady Gminy 2014-2018




OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy




PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE




AKTUALNOŚCI




NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY




KONSULTACJE SPOŁECZNE




KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO




DRUKI i FORMULARZE




SOŁECTWA GMINY KOLNO




OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI




SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU




SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy




Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia




Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie




Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD




JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY




KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE




WYBORY - ARCHIWUM




DZIENNIKI URZĘDOWE




ARCHIWUM BIP




O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA




Zarządzenia Wójta Gminy Kolno




Petycje




REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH




Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017









  Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kolnie


Pokaż artykuł




  Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji z zakresu świadczenia wychowawczego - Program "Rodzina 500 plus"


Pokaż artykuł




  Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Kolno do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego - Program "Rodzina 500 plus"


Pokaż artykuł




  Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Gminy Kolno


Pokaż artykuł




  Zarządzenie Nr 4/2016 Kierownika Urzędu Gminy Kolno z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI powyżej 30 000zł i NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART. 4 PKT 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Pokaż artykuł




  Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2016 - 2027


Pokaż artykuł




  Zarządzenie NR 17/2016 WÓJTA GMINY KOLNO z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2016r.


Pokaż artykuł




  Zarządzenie nr 22 A 2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2016 - 2027


Pokaż artykuł




  Zarządzenie nr 22 B 2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2016r


Pokaż artykuł




  Zarządzenie nr 28 2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2016 - 2027


Pokaż artykuł




  Zarządzenie nr 29 2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2016r.


Pokaż artykuł




  Zarządzenie nr 22 2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2015r.


Pokaż artykuł




  Zarządzenie nr. 38 2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2016-2027


Pokaż artykuł




  Zarządzenie nr 39 2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2016r.


Pokaż artykuł




  Zarządzenie nr 41 2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2016 r.


Pokaż artykuł




  Zarządzenie Nr. 76/2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zimowego utrzymania przejezdności dróg gminnych w sezonie zimowym 2016 / 2017 na terenie Gminy Kolno.


Pokaż artykuł




  Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2017-2026


Pokaż artykuł




  Zarządzenie Nr. 75/2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 08 listopada 2016 r. w sprawie projektu budżetu na 2017 rok.


Pokaż artykuł




  Zarządzenie Nr 82/2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2017r. pt.:"Organizacja dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kolno do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w roku 2017".


Pokaż artykuł




 Odwiedzin: 9332574