INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - Zarządzenia Wójta Gminy Kolno


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
Wykonanie budżetu Gminy za rok 2004
Budżet Gminy Kolno rok 2005
Budżet Gminy Kolno rok 2006
Budżet Gminy Kolno rok 2007
Budżet Gminy Kolno na rok 2008
Budżet Gminy Kolno na rok 2009
Budżet Gminy Kolno na rok 2010
Budżet Gminy Kolno na rok 2011
Budżet Gminy Kolno na rok 2012 - z dnia 16.12.2011r.
Budżet Gminy Kolno na rok 2013
Budżet Gminy Kolno na rok 2014
Budżet Gminy Kolno na rok 2015
Budżet Gminy Kolno na rok 2016
Budżet Gminy Kolno na rok 2017
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017

  Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kolnie


Pokaż artykuł
  Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji z zakresu świadczenia wychowawczego - Program "Rodzina 500 plus"


Pokaż artykuł
  Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Kolno do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego - Program "Rodzina 500 plus"


Pokaż artykuł
  Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Gminy Kolno


Pokaż artykuł
  Zarządzenie Nr 4/2016 Kierownika Urzędu Gminy Kolno z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI powyżej 30 000zł i NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART. 4 PKT 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Pokaż artykuł
  Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2016 - 2027


Pokaż artykuł
  Zarządzenie NR 17/2016 WÓJTA GMINY KOLNO z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2016r.


Pokaż artykuł
  Zarządzenie nr 22 A 2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2016 - 2027


Pokaż artykuł
  Zarządzenie nr 22 B 2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2016r


Pokaż artykuł
  Zarządzenie nr 28 2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2016 - 2027


Pokaż artykuł
  Zarządzenie nr 29 2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2016r.


Pokaż artykuł
  Zarządzenie nr 22 2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2015r.


Pokaż artykuł
  Zarządzenie nr. 38 2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2016-2027


Pokaż artykuł
  Zarządzenie nr 39 2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2016r.


Pokaż artykuł
  Zarządzenie nr 41 2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2016 r.


Pokaż artykuł
  Zarządzenie Nr. 76/2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zimowego utrzymania przejezdności dróg gminnych w sezonie zimowym 2016 / 2017 na terenie Gminy Kolno.


Pokaż artykuł
  Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2017-2026


Pokaż artykuł
  Zarządzenie Nr. 75/2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 08 listopada 2016 r. w sprawie projektu budżetu na 2017 rok.


Pokaż artykuł
  Zarządzenie Nr 82/2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2017r. pt.:"Organizacja dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kolno do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w roku 2017".


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 25757695