INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - BUDŻET GMINY - Budżet Gminy Kolno na rok 2016


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
Sprawozdanie budżetowe za I kwartał 2016r.
Sprawozdanie budżetowe za II kwartał 2016r.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kolno za I półrocze 2016 roku o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2015-2027 oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Kolno.
Sprawozdanie budżetowe za III kwartał 2016r.
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017

  UCHWAŁA Rr RIO.VIII-0120-623 15 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 30 listopada 2015r w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kolno projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok.


Pokaż artykuł
  UCHWAŁA Rr RIO.VIII-0120-624 15 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 30 listopada 2015r w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kolno projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2027


Pokaż artykuł
  UCHWAŁA Rr RIO.VIII-0120-625 15 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 30 listopada 2015r w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kolno na 2016 rok.


Pokaż artykuł
  Uchwała NR XIII 74 2016 Rady Gminy Kolno z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2016- 2027


Pokaż artykuł
  Uchwała NR XIII 75 2016 Rady Gminy Kolno z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2016 rok


Pokaż artykuł
  UCHWAŁA Nr RIO. VIII-0120-92/16 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Kolno na 2016 rok.


Pokaż artykuł
  UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-91/16 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kolno na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2027 oraz uchwały budżetowej na rok 2016.


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr XII 66 2015 Rady Gminy Kolno z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2016-2027


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr XII 67 2015 Rady Gminy Kolno z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kolno na 2016r.


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr XIV 78 2016 Rady Gminy Kolno z dnia 09 marca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2016 - 2027


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr XIV 79 2016 Rady Gminy Kolno z dnia 09 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2016 rok


Pokaż artykuł
  Zarządzenie nr 22 A 2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2016 - 2027


Pokaż artykuł
  Zarządzenie nr 22 B 2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2016r


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr XVIII/113/2016 Rady Gminy Kolno z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2016 - 2027


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Kolno z dnia 19 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2016 rok


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Kolno z dnia 19 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2016 rok


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr. RIO.IV-0120-214 16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Kolno informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kolno za pierwsze półrocze 2016 roku.


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 25675216