INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
Wzajemne wizyty i wymiany
Gmina Belm
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017
 Podpisanie Umowy Partnerskiej o współpracy pomiędzy Gminą Kolno (Rzeczpospolita Polska), a Gminą Belm (Republika Federalna Niemiec) - 26 maja 2006 roku
Umowa Partnerska
o współpracy pomiędzy
Gminą Kolno (Rzeczpospolita Polska)
a Gminą Belm (Republika Federalna Niemiec)


Wybrani reprezentanci Gminy Kolno (Polska) i Belm (Niemcy) postanowili złożyć deklarację partnerstwa gmin. Obiecują oni pogłębiać i zapewnić przyjacielskie kontakty między mieszkańcami swoich gmin. Temu partnerstwu będzie zawsze towarzyszyła myśl przewodnia – pokój poprzez wzajemne zrozumienie.

Partnerstwo powinno obejmować wszystkie dziedziny życia gmin. Zgodnie z tym gminy będą dążyć do organizowania spotkań, wzajemnej pomocy i wymiany doświadczeń między radami, urzędami i parafiami; między przedszkolami, szkołami i stowarzyszeniami; w sferze handlu i przemysłu. Gminy zobowiązują się w miarę swoich możliwości wspierać wszystkie działania swoich mieszkańców, które będą służyły idei partnerstwa.

Niech to partnerstwo przyczyni się do budowy tolerancji, wolności i zjednoczonej Europy.

Umowę niniejszą sporządzono w języku polskim i niemieckim, podpisano 26 maja 2006 roku w Kolnie. Obydwa egzemplarze są równie wiążące.


DSC04058.JPG
26 maja 2006r. Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie - oczekiwanie na podpisanie umowy   
DSC04059.JPG
Wystąpienie Henryka Dudy - Wójta Gminy Kolno   
DSC04061.JPG
Mieszkańcy Gminy Kolno  
DSC04062.JPG
Goście z Gminy Belm oraz mieszkańcy Gminy Kolno   
DSC04063.JPG
Mieszkańcy Gminy Kolno oraz Gminy Belm   
DSC04064.JPG
Wystąpienie Bernharda Wellmanna - Burmistrza Gminy Belm   
DSC04066.JPG
Przygotowania do podpisania umowy  
DSC04068.JPG
Podpisywanie Partnerskiej Umowy  
DSC04069.JPG
Podpisanie partnerskiej umowy   
DSC04070.JPG
Podpisanie partnerskiej umowy   
DSC04071.JPG
Podpisanie partnerskiej umowy   
DSC04072.JPG
Partnerski uścisk   
DSC04075.JPG
Wymiana upominków  
DSC04078.JPG
Wymiana upominków  
DSC04084.JPG
Umowy o Partnerstwie Gminy Kolno z Gminą Belm    drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 27244734