INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE






 





GMINA KOLNO




BUDŻET GMINY




URZĄD GMINY KOLNO




Kierownictwo Urzędu




Wykaz pracowników i stanowisk




RADA GMINY KOLNO




UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO




OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy




PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE




AKTUALNOŚCI




NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY




KONSULTACJE SPOŁECZNE




KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO




DRUKI i FORMULARZE




SOŁECTWA GMINY KOLNO




OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI




SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU




SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy




Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia




Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie




Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD




JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY




KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE




WYBORY - ARCHIWUM




DZIENNIKI URZĘDOWE




ARCHIWUM BIP




O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA




Zarządzenia Wójta Gminy Kolno




Petycje




REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH




Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017








 Podpisanie Umowy Partnerskiej o współpracy pomiędzy Gminą Kolno (Rzeczpospolita Polska), a Gminą Belm (Republika Federalna Niemiec) - 26 maja 2006 roku




Umowa Partnerska
o współpracy pomiędzy
Gminą Kolno (Rzeczpospolita Polska)
a Gminą Belm (Republika Federalna Niemiec)


Wybrani reprezentanci Gminy Kolno (Polska) i Belm (Niemcy) postanowili złożyć deklarację partnerstwa gmin. Obiecują oni pogłębiać i zapewnić przyjacielskie kontakty między mieszkańcami swoich gmin. Temu partnerstwu będzie zawsze towarzyszyła myśl przewodnia – pokój poprzez wzajemne zrozumienie.

Partnerstwo powinno obejmować wszystkie dziedziny życia gmin. Zgodnie z tym gminy będą dążyć do organizowania spotkań, wzajemnej pomocy i wymiany doświadczeń między radami, urzędami i parafiami; między przedszkolami, szkołami i stowarzyszeniami; w sferze handlu i przemysłu. Gminy zobowiązują się w miarę swoich możliwości wspierać wszystkie działania swoich mieszkańców, które będą służyły idei partnerstwa.

Niech to partnerstwo przyczyni się do budowy tolerancji, wolności i zjednoczonej Europy.

Umowę niniejszą sporządzono w języku polskim i niemieckim, podpisano 26 maja 2006 roku w Kolnie. Obydwa egzemplarze są równie wiążące.


DSC04058.JPG
26 maja 2006r. Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie - oczekiwanie na podpisanie umowy   




DSC04059.JPG
Wystąpienie Henryka Dudy - Wójta Gminy Kolno   




DSC04061.JPG
Mieszkańcy Gminy Kolno  




DSC04062.JPG
Goście z Gminy Belm oraz mieszkańcy Gminy Kolno   




DSC04063.JPG
Mieszkańcy Gminy Kolno oraz Gminy Belm   




DSC04064.JPG
Wystąpienie Bernharda Wellmanna - Burmistrza Gminy Belm   




DSC04066.JPG
Przygotowania do podpisania umowy  




DSC04068.JPG
Podpisywanie Partnerskiej Umowy  




DSC04069.JPG
Podpisanie partnerskiej umowy   




DSC04070.JPG
Podpisanie partnerskiej umowy   




DSC04071.JPG
Podpisanie partnerskiej umowy   




DSC04072.JPG
Partnerski uścisk   




DSC04075.JPG
Wymiana upominków  




DSC04078.JPG
Wymiana upominków  




DSC04084.JPG
Umowy o Partnerstwie Gminy Kolno z Gminą Belm   







 drukuj 

 wyślij znajomemu 




 Odwiedzin: 8877995