INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - URZĄD GMINY KOLNO - Wykaz pracowników i stanowisk


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017
 Wykaz stanowisk w Urzędzie Gminy Kolno


Stanowiska w Urzędzie Gminy Kolno


Pokój nr 4 Wójt Gminy Kolno - Henryk Duda
Tel. /89/ 716 32 26


Pokój nr 5 Sekretarz Gminy Kolno - Monika Wadowska
Tel. /89/ 716 32 26


Referat Budżetu i Finansów


Pokój nr 14 Skarbnik Gminy / Główny Księgowy - Iwona Brzuśkiewicz
Tel. /89/ 716 32 26


Pokój nr 13 Stanowiska ds. księgowości budżetowej - Podinspektor - Maria Rojek
Inspektor ds. księgowości oświaty - Agnieszka Szlęzak
Tel. /89/ 716 32 26


Pokój nr 10 Podinspektor ds. księgowości GOPS - Urszula Parobij
Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i OSP - Zbigniew Grzywaczyk (wtorek, środa, czwartek)
Tel. /89/ 716 32 26


Pokój nr 2 Podinspektor ds. podatków - Barbara Adamska
Inspektor ds. księgowości podatkowej - Aleksandra Aszkiełowicz
Tel. /89/ 716 32 26


Samodzielne stanowiska


Pokój nr 6 Inspektor ds. oświaty, ochrony zdrowia, kultury oraz obsługi rady - Irena Śmiger
Tel. /89/ 716 32 26


Przewodnicząca Rady Gminy
Krystyna Krasuska
Dyżur – środa 10.00-12,00


Pokój nr 3 Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych i obsługi sekretariatu
Wiesława Lach
Tel. /89/ 716 32 26


Pokój nr 11 Inspektor ds. rolnictwa, gospodarki i ochrony gruntów oraz ochrony środowiska - Aleksander Jabłoński
Inspektor ds. budownictwa i inwestycji, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz dróg gminnych - Małgorzata Golenia
Inspektor - ds. ochrony środowiska i gospodarowania odpadami
Katarzyna Pawłowska
Tel. /89/ 716 32 26


Pokój Nr 1 Informatyk - Andrzej Zych


Pokój nr 8 Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste - Justyna Brzoskowska
Tel. /89/ 716 32 12
(89) 716 32 26


Pokój nr 9 Inspektor ds. kadr - Katarzyna Markowska
Tel. /89/ 716 32 26 drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 25725014