Wykaz stanowisk w Urzędzie Gminy Kolno

Stanowiska w Urzędzie Gminy Kolno


Pokój nr 4 Wójt Gminy Kolno - Henryk Duda
Tel. /89/ 716 32 26


Pokój nr 5 Sekretarz Gminy Kolno - Monika Wadowska
Tel. /89/ 716 32 26


Referat Budżetu i Finansów


Pokój nr 14 Skarbnik Gminy / Główny Księgowy - Iwona Brzuśkiewicz
Tel. /89/ 716 32 26


Pokój nr 13 Stanowiska ds. księgowości budżetowej - Podinspektor - Maria Rojek
Inspektor ds. księgowości oświaty - Agnieszka Szlęzak
Tel. /89/ 716 32 26


Pokój nr 10 Podinspektor ds. księgowości GOPS - Urszula Parobij
Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i OSP - Zbigniew Grzywaczyk (wtorek, środa, czwartek)
Tel. /89/ 716 32 26


Pokój nr 2 Podinspektor ds. podatków - Barbara Adamska
Inspektor ds. księgowości podatkowej - Aleksandra Aszkiełowicz
Tel. /89/ 716 32 26


Samodzielne stanowiska


Pokój nr 6 Inspektor ds. oświaty, ochrony zdrowia, kultury oraz obsługi rady - Irena Śmiger
Tel. /89/ 716 32 26


Przewodnicząca Rady Gminy
Krystyna Krasuska
Dyżur – środa 10.00-12,00


Pokój nr 3 Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych i obsługi sekretariatu
Wiesława Lach
Tel. /89/ 716 32 26


Pokój nr 11 Inspektor ds. rolnictwa, gospodarki i ochrony gruntów oraz ochrony środowiska - Aleksander Jabłoński
Inspektor ds. budownictwa i inwestycji, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz dróg gminnych - Małgorzata Golenia
Inspektor - ds. ochrony środowiska i gospodarowania odpadami
Katarzyna Pawłowska
Tel. /89/ 716 32 26


Pokój Nr 1 Informatyk - Andrzej Zych


Pokój nr 8 Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste - Justyna Brzoskowska
Tel. /89/ 716 32 12
(89) 716 32 26


Pokój nr 9 Inspektor ds. kadr - Katarzyna Markowska
Tel. /89/ 716 32 26
Drukuj artykuł
Zamknij