INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY






 





GMINA KOLNO




BUDŻET GMINY




URZĄD GMINY KOLNO




RADA GMINY KOLNO




UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO




OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy




PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE




AKTUALNOŚCI




NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY




KONSULTACJE SPOŁECZNE




KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO




DRUKI i FORMULARZE




SOŁECTWA GMINY KOLNO




OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI




SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU




SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy




Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia




Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie




Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD




JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY




KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE




WYBORY - ARCHIWUM




DZIENNIKI URZĘDOWE




ARCHIWUM BIP




O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA




Zarządzenia Wójta Gminy Kolno




Petycje




REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH




Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017









  Informacja o wyniku naboru - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie


Pokaż artykuł




  Ogłoszenie Wójta Gminy Kolno z dnia 27.06.2016 r. o przedłużeniu składania dokumentów aplikacyjnych na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie.


Pokaż artykuł




  Wójt Gminy Kolno ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie


Pokaż artykuł




  Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyk


Pokaż artykuł




  Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i inwestycji, gospodarki mieszkaniowej i komunalnej oraz dróg gminnych.


Pokaż artykuł




  Wójt Gminy Kolno ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Informatyk


Pokaż artykuł




  OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kolno z dnia 19.05.2016r. o przedłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i inwestycji, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz dróg gminnych w Urzędzie Gminy Kolno


Pokaż artykuł




  OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kolno z dnia 16.05.2016r. o przedłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i inwestycji, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz dróg gminnych w Urzędzie Gminy Kolno


Pokaż artykuł




  INFORMACJA o wyniku rozpatrzenia ofert do pracy na zastępstwo ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i OSP


Pokaż artykuł




  Wójt Gminy Kolno ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i inwestycji, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz dróg gminnych.


Pokaż artykuł




  Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i inwestycji, gospodarki mieszkaniowej i komunalnej oraz dróg gminnych.


Pokaż artykuł




  INFORMACJA o wyniku rozpatrzenia ofert do pracy na zastępstwo ds. księgowości podatkowej.


Pokaż artykuł




  WÓJT GMINY KOLNO poszukuje kandydata do pracy na zastępstwo, na stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i OSP


Pokaż artykuł




  Wójt Gminy Kolno ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i inwestycji, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz dróg gminnych.


Pokaż artykuł




  INFORMACJA O WYNIKU NABORU w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie na wolne stanowisko urzędnicze ds. społecznych.


Pokaż artykuł




  WÓJT GMINY KOLNO poszukuje kandydata do pracy na zastępstwo, na stanowisko ds. księgowości podatkowej


Pokaż artykuł




  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. społecznych


Pokaż artykuł




  Informacja o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy


Pokaż artykuł




  WÓJT GMINY KOLNO ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy.


Pokaż artykuł




 Odwiedzin: 13481911