Podpisanie Umowy Partnerskiej o współpracy pomiędzy Gminą Kolno (Rzeczpospolita Polska), a Gminą Belm (Republika Federalna Niemiec) - 26 maja 2006 rokuUmowa Partnerska
o współpracy pomiędzy
Gminą Kolno (Rzeczpospolita Polska)
a Gminą Belm (Republika Federalna Niemiec)


Wybrani reprezentanci Gminy Kolno (Polska) i Belm (Niemcy) postanowili złożyć deklarację partnerstwa gmin. Obiecują oni pogłębiać i zapewnić przyjacielskie kontakty między mieszkańcami swoich gmin. Temu partnerstwu będzie zawsze towarzyszyła myśl przewodnia – pokój poprzez wzajemne zrozumienie.

Partnerstwo powinno obejmować wszystkie dziedziny życia gmin. Zgodnie z tym gminy będą dążyć do organizowania spotkań, wzajemnej pomocy i wymiany doświadczeń między radami, urzędami i parafiami; między przedszkolami, szkołami i stowarzyszeniami; w sferze handlu i przemysłu. Gminy zobowiązują się w miarę swoich możliwości wspierać wszystkie działania swoich mieszkańców, które będą służyły idei partnerstwa.

Niech to partnerstwo przyczyni się do budowy tolerancji, wolności i zjednoczonej Europy.

Umowę niniejszą sporządzono w języku polskim i niemieckim, podpisano 26 maja 2006 roku w Kolnie. Obydwa egzemplarze są równie wiążące.


DSC04058.JPG
26 maja 2006r. Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie - oczekiwanie na podpisanie umowy   
DSC04059.JPG
Wystąpienie Henryka Dudy - Wójta Gminy Kolno   
DSC04061.JPG
Mieszkańcy Gminy Kolno  
DSC04062.JPG
Goście z Gminy Belm oraz mieszkańcy Gminy Kolno   
DSC04063.JPG
Mieszkańcy Gminy Kolno oraz Gminy Belm   
DSC04064.JPG
Wystąpienie Bernharda Wellmanna - Burmistrza Gminy Belm   
DSC04066.JPG
Przygotowania do podpisania umowy  
DSC04068.JPG
Podpisywanie Partnerskiej Umowy  
DSC04069.JPG
Podpisanie partnerskiej umowy   
DSC04070.JPG
Podpisanie partnerskiej umowy   
DSC04071.JPG
Podpisanie partnerskiej umowy   
DSC04072.JPG
Partnerski uścisk   
DSC04075.JPG
Wymiana upominków  
DSC04078.JPG
Wymiana upominków  
DSC04084.JPG
Umowy o Partnerstwie Gminy Kolno z Gminą Belm   
Drukuj artykuł
Zamknij