INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - BUDŻET GMINY - Budżet Gminy Kolno na rok 2008


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017

  Uchwała Rady Gminy Kolno z dnia 21 grudnia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2008r


Pokaż artykuł
  Uchwała Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 grudnia 2007 w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Kolno w projekcie uchwały budżetowej na 2008r


Pokaż artykuł
  Uchwała Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 grudnia 2007 w sprawie projektu budżetu Gminy Kolno na 2008r wraz z prognozą łącznej kwoty długu oraz informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami


Pokaż artykuł
  INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA II KWARTAŁ 2008 r.


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 27243788