INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - BUDŻET GMINY - Budżet Gminy Kolno na rok 2013


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
Sprawozdania IV kwartał 2013r.
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Kolno za 2013 r.
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017

  Uchwała Nr XXVII/159/2012 Rady Gminy Kolno z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2013 2022


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr XXVII/160/2012 Rady Gminy Kolno z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kolno na 2013 r.


Pokaż artykuł
  Rb-NDS Kwartalne Sprawozdanie o Nadwyżce/Deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2013r.


Pokaż artykuł
  Rb NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE o nadwyżce, deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013


Pokaż artykuł
  Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Kolno za 2012 r.


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr XXXIII/203/2013 Rady Gminy Kolno z dnia 30 sierpnia2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na rok 2013


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr XXXIV/209/20l3 Rady Gminy Kolno z dnia 30 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na rok 2013


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr XXXV/217/20I3 Rady Gminy Kolno z dnla 29 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na rok 20L3


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr XXXVI/226/2013 Rady Gminy Korno z dnia 30 grudnia 2013 r zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na rok 2013.


Pokaż artykuł
  Uchwala Nr XXXVI/225/2013 Rady Gminy Kolno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wielolettriej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2013 2022


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr XXXV/216/2013 Rady Gminy Kolno z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2013 - 2022


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr XXXIV/208/2013 Rady Gminy Kolno z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowei Gminy Kolno ta lata 2013 - 2022


Pokaż artykuł
  Uchwala Nr XXXIII/202/2013 Rady Gminy Kolno z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2013 - 2022


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 25675088