INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - BUDŻET GMINY - Budżet Gminy Kolno na rok 2013






 





GMINA KOLNO




BUDŻET GMINY




URZĄD GMINY KOLNO




RADA GMINY KOLNO




UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO




OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy




PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE




AKTUALNOŚCI




NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY




KONSULTACJE SPOŁECZNE




KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO




DRUKI i FORMULARZE




SOŁECTWA GMINY KOLNO




OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI




SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU




SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy




Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia




Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie




Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD




JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY




KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE




WYBORY - ARCHIWUM




DZIENNIKI URZĘDOWE




ARCHIWUM BIP




O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA




Zarządzenia Wójta Gminy Kolno




Petycje




REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH




Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017








 Uchwała Nr XXXIV/208/2013 Rady Gminy Kolno z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowei Gminy Kolno ta lata 2013 - 2022


Uchwala Nr XXXIV 208 2013 30.10.2013 3.pdf







 drukuj 

 wyślij znajomemu 




  Uchwała Nr XXVII/159/2012 Rady Gminy Kolno z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2013 2022


Pokaż artykuł




  Uchwała Nr XXVII/160/2012 Rady Gminy Kolno z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kolno na 2013 r.


Pokaż artykuł




  Rb-NDS Kwartalne Sprawozdanie o Nadwyżce/Deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2013r.


Pokaż artykuł




  Rb NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE o nadwyżce, deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013


Pokaż artykuł




  Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Kolno za 2012 r.


Pokaż artykuł




  Uchwała Nr XXXIII/203/2013 Rady Gminy Kolno z dnia 30 sierpnia2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na rok 2013


Pokaż artykuł




  Uchwała Nr XXXIV/209/20l3 Rady Gminy Kolno z dnia 30 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na rok 2013


Pokaż artykuł




  Uchwała Nr XXXV/217/20I3 Rady Gminy Kolno z dnla 29 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na rok 20L3


Pokaż artykuł




  Uchwała Nr XXXVI/226/2013 Rady Gminy Korno z dnia 30 grudnia 2013 r zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na rok 2013.


Pokaż artykuł




  Uchwala Nr XXXVI/225/2013 Rady Gminy Kolno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wielolettriej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2013 2022


Pokaż artykuł




  Uchwała Nr XXXV/216/2013 Rady Gminy Kolno z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2013 - 2022


Pokaż artykuł




  Uchwala Nr XXXIII/202/2013 Rady Gminy Kolno z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2013 - 2022


Pokaż artykuł




 Odwiedzin: 14662916