INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - BUDŻET GMINY - Budżet Gminy Kolno na rok 2015


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
Sprawozdanie budżetowe za I kwartał 2015r.
Sprawozdanie budżetowe za II kwartał 2015r.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kolno za I półrocze 2015 roku o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2015-2025 oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Kolno.
Sprawozdanie budżetowe za III kwartał 2015r.
Sprawozdanie budżetowe za IV kwartał 2015r.
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu Gminy za 2015r.
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017

  UCHWAŁA Nr RIO.IV-0120-389/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 03 grudnia 2014 rok w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetoqwego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kolno na 2015 rok.


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr.II122014 Rady Gminy Kolno z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kolno na 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kolno na 2015r.


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy Kolno z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2015-2025


Pokaż artykuł
  UCHWAŁA Nr RIO-IV-4715 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 04 luty 2015 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Kolno na 2015 rok.


Pokaż artykuł
  UCHWAŁA Nr RIO-IV-0120-4615 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 04 luty 2015 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kolno na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2025 oraz uchwały budżetowej na rok 2015.


Pokaż artykuł
  UCHWAŁA Nr RIO.IV-0120-387/2014 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 03 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kolno projekcie uchwały budżetowej na 2015


Pokaż artykuł
  UCHWAŁA Nr RIO.IV-0120-388/2014 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OLSZTYNIE z dnia 03 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kolno projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025.


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr V 26 2015 Rada Gminy Kolno z dnia 27 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2015 rok.


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr V 25 2015 Rady Gminy Kolno z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2015 - 2025


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr RIO.IV-0120-253 15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie wydania opinii o przedłużonej przez Wójta Gminy Kolno informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kolno za pierwsze półrocze 2015r.


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr VIII 40 2015 Rady Gminy Kolno z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2015 - 2025


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr VIII 41 2015 Rada Gminy Kolno z dnia 24 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2015 rok.


Pokaż artykuł
  Uchwała NR IX 45 2015 Rady Gminy Kolno z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2015-2025


Pokaż artykuł
  Uchwała NR IX/46/2015 Rady Gminy Kolno z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2015 rok.


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr X 51 2015 Rady Gminy Kolno z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2015 - 2025


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr. X 52 2015r. Rady Gminy Kolno z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2015 rok


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr XII 65 2015 Rady Gminy Kolno z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2015 rok.


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr XII 64 2015 Rady Gminy Kolno z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2015-2025


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 25675348