INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - BUDŻET GMINY - Budżet Gminy Kolno na rok 2015






 





GMINA KOLNO




BUDŻET GMINY




URZĄD GMINY KOLNO




RADA GMINY KOLNO




UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO




OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy




PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE




AKTUALNOŚCI




NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY




KONSULTACJE SPOŁECZNE




KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO




DRUKI i FORMULARZE




SOŁECTWA GMINY KOLNO




OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI




SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU




SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy




Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia




Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie




Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD




JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY




KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE




WYBORY - ARCHIWUM




DZIENNIKI URZĘDOWE




ARCHIWUM BIP




O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA




Zarządzenia Wójta Gminy Kolno




Petycje




REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH




Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017








 Uchwała Nr VIII 40 2015 Rady Gminy Kolno z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2015 - 2025


Uchwała Nr VIII 40 2015 Rady Gminy Kolno z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2015 - 2025.pdf







 drukuj 

 wyślij znajomemu 




  UCHWAŁA Nr RIO.IV-0120-389/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 03 grudnia 2014 rok w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetoqwego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kolno na 2015 rok.


Pokaż artykuł




  Uchwała Nr.II122014 Rady Gminy Kolno z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kolno na 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kolno na 2015r.


Pokaż artykuł




  Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy Kolno z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2015-2025


Pokaż artykuł




  UCHWAŁA Nr RIO-IV-4715 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 04 luty 2015 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Kolno na 2015 rok.


Pokaż artykuł




  UCHWAŁA Nr RIO-IV-0120-4615 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 04 luty 2015 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kolno na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2025 oraz uchwały budżetowej na rok 2015.


Pokaż artykuł




  UCHWAŁA Nr RIO.IV-0120-387/2014 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 03 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kolno projekcie uchwały budżetowej na 2015


Pokaż artykuł




  UCHWAŁA Nr RIO.IV-0120-388/2014 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OLSZTYNIE z dnia 03 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kolno projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025.


Pokaż artykuł




  Uchwała Nr V 26 2015 Rada Gminy Kolno z dnia 27 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2015 rok.


Pokaż artykuł




  Uchwała Nr V 25 2015 Rady Gminy Kolno z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2015 - 2025


Pokaż artykuł




  Uchwała Nr RIO.IV-0120-253 15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie wydania opinii o przedłużonej przez Wójta Gminy Kolno informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kolno za pierwsze półrocze 2015r.


Pokaż artykuł




  Uchwała Nr VIII 41 2015 Rada Gminy Kolno z dnia 24 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2015 rok.


Pokaż artykuł




  Uchwała NR IX 45 2015 Rady Gminy Kolno z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2015-2025


Pokaż artykuł




  Uchwała NR IX/46/2015 Rady Gminy Kolno z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2015 rok.


Pokaż artykuł




  Uchwała Nr X 51 2015 Rady Gminy Kolno z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2015 - 2025


Pokaż artykuł




  Uchwała Nr. X 52 2015r. Rady Gminy Kolno z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2015 rok


Pokaż artykuł




  Uchwała Nr XII 65 2015 Rady Gminy Kolno z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2015 rok.


Pokaż artykuł




  Uchwała Nr XII 64 2015 Rady Gminy Kolno z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2015-2025


Pokaż artykuł




 Odwiedzin: 15812048