INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - WYBORY - ARCHIWUM - REFERENDUM 06.09.2015r.


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017

  Rozpoczęcie pracy przez Obwodowe Komisje ds. Referendum


Pokaż artykuł
  Obwieszczenie - skład Obwodowej Komisji ds. Referendum - funkcje


Pokaż artykuł
  SZKOLENIE - Obwodowych Komisji ds. Referendum z terenu Gminy Kolno


Pokaż artykuł
  Wójt Gminy Kolno informuje o sporządzeniu spisu wyborców uprawnionych do udzialu w referendum 6.9.2015r.


Pokaż artykuł
  Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Kolno z dnia 11.8.2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015r.


Pokaż artykuł
  Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego wpisanego do rejestru wyborców w Gminie Kolno - Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 06.09.2015r. - art. 37a KW


Pokaż artykuł
  Głosowanie przez pełnomocnika


Pokaż artykuł
  Głosowanie korespondencyjne


Pokaż artykuł
  Dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum


Pokaż artykuł
  Głosowanie na podstawie zaświadczenia


Pokaż artykuł
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kolno z dn. 06.07.2015r. - w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do referendum, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.


Pokaż artykuł
  zgłoszenie członków obwodowych komisji ds. referendum - druk


Pokaż artykuł
  Obwieszczenie - miejsca na obwieszczenia i plakaty


Pokaż artykuł
  Uchwała Rady Gminy Kolno - w sprawie podziału Gminy Kolno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych


Pokaż artykuł
  Postanowienie Prezydenta RP - o zarządzeniu referendum 6.9.2015r.


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 25724145