INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - WYBORY - ARCHIWUM - Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017

  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2016r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kolno w okręgu wyborczym nr 15, zarządzonych na dzień 3 lipca 2016r.


Pokaż artykuł
  Dokumenty dotyczące utworzenia komitetu wyborczego w wyborach uzupełniających - kadencja 2014-2018


Pokaż artykuł
  Dokumenty dotyczące zgłaszania kandydatów w wyborach uzupełniających - kadencja 2014-2018


Pokaż artykuł
  UCHWAŁA NR XXIV/146/2012 RADY GMINY KOLNO z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kolno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym


Pokaż artykuł
  UCHWAŁA NR XXV/150/2012 RADY GMINY KOLNO z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kolno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych


Pokaż artykuł
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kolno z dnia 22 kwietnia 2016r. o granicach i numerze okręgu wyborczego, liczbie radnych wybieranych w okręgu, w którym zarządzono wybory uzupełniające oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kolnie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kolno, zarządzonych na dzień 3 lipca 2016r.


Pokaż artykuł
  Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze Gminy Kolno przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kolno, zarządzonych na dzień 3 lipca 2016r.


Pokaż artykuł
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kolno z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze Gminy Kolno przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kolno, zarządzonych na dzień 3 lipca 2016r.


Pokaż artykuł
  INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 11 kwietnia 2016r. o ustalonym sposobie zglaszania przez komitety wyborcze kandydatów do skladu Gminnej Komisji Wyborczej w Kolnie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kolno, zarządzonych na dzień 3 lipca 2016r.


Pokaż artykuł
  KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 11 kwietnia 2016r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kolno


Pokaż artykuł
  POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Jerzego Grzegorza Zalewskiego.


Pokaż artykuł
  ZARZĄDZENIE NR 108 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kolno.


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 25725369