INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - WYBORY - ARCHIWUM - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017

  WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego


Pokaż artykuł
  WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego


Pokaż artykuł
  WYBORY WÓJTA GMINY KOLNO - Wyniki


Pokaż artykuł
  WYBORY DO RADY GMINY KOLNO - Wyniki


Pokaż artykuł
  Rozpoczęcie pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze w dniu 16.11.2014r.


Pokaż artykuł
  Informacja o sporządzeniu spisu wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 16.11.2014r.


Pokaż artykuł
  OBWIESZCZENIE GKW z dn. 24.10.2014r. - funkcje w Obwodowych Komisjach Wyborczych


Pokaż artykuł
  OBWIESZCZENIE GKW z dn. 23.10.2014r. - powołanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych


Pokaż artykuł
  OBWIESZCZENIE GKW z 23.10.2014r. w sprawie przyznanych numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Kolno zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.


Pokaż artykuł
  OBWIESZCZENIE GKW z dn. 22.10.2014r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kolno w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.


Pokaż artykuł
  OBWIESZCZENIE GKW z dn. 22.10.2014r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kolno w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.


Pokaż artykuł
  Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego wpisanego do rejestru wyborców w Gminie Kolno w wyborach do gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 16.11.2014r. - art. 34a KW


Pokaż artykuł
  Gminna Komisja Wyborcza w Kolnie informuje, że w dniu 22.10.2014r. o godz. 1530 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kolnie, Kolno 25b, 11-311 Kolno obędzie się losowanie numerów list kandydatów w wyborach do Rady Gminy Kolno


Pokaż artykuł
  Gminna Komisja Wyborcza w Kolnie informuje, że w dniu 22.10.2014r. o godz. 1600 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kolnie, Kolno 25b, 11-311 Kolno obędzie się losowanie składów do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Kolnie i Nr 2 w Lutrach


Pokaż artykuł
  Wizualizacja wyborów - GMINA KOLNO


Pokaż artykuł
  Obwieszczenie GKW w Kolnie z dnia 08.10.2014r - wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych Rady Gminy Kolno w okręgu wyborczym Nr 11


Pokaż artykuł
  O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kolno z dnia 07 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.


Pokaż artykuł
  Obwieszczenie GKW w Kolnie z dn. 03.10.2014r. - zmiany składu


Pokaż artykuł
  Zarządzenie Wójta Gminy Kolno Nr 62/2014 z dn. 24.9.2014r. w sprawie wyznaczenia siedziby obwodowej komisji wyborczej na terenie Gminy Kolno dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.


Pokaż artykuł
  Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Kolnie - ZMIANY 30.9.2014


Pokaż artykuł
  skład Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Olsztynie


Pokaż artykuł
  skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Olsztynie


Pokaż artykuł
  skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kolnie


Pokaż artykuł
  Obwieszczenie z dn. 1.9.2014r. o wyznaczenia miejsc na obszarze Gminy Kolno przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.


Pokaż artykuł
  Obwieszczenie z dn. 1.9.2014r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kolnie w wyborach do Rady Gminy Kolno zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.


Pokaż artykuł
  Uchwała Rady Gminy Kolno Nr XXV/150/2012 z dnia 25.10.2012r. w sprawie podziału Gminy Kolno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych


Pokaż artykuł
  Uchwała Rady Gminy Kolno Nr XXIV/146/2012 z dnia 27.9.2012r.w sprawie podziału Gminy Kolno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym


Pokaż artykuł
  link - Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014r.


Pokaż artykuł
  Zgłaszanie kandydatów


Pokaż artykuł
  Link do serwisu informacyjnego Państwowej Komisji Wyborczej


Pokaż artykuł
  Link do strony informacyjnej Komisarza Wyborczego w Olsztynie


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 25723562