INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - WYBORY - ARCHIWUM - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017
 Zgłaszanie kandydatów


[ http://pkw.gov.pl/zglaszanie-kandydatow-samorzad-2014/ ] drukuj 

 wyślij znajomemu 
  WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego


Pokaż artykuł
  WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego


Pokaż artykuł
  WYBORY WÓJTA GMINY KOLNO - Wyniki


Pokaż artykuł
  WYBORY DO RADY GMINY KOLNO - Wyniki


Pokaż artykuł
  Rozpoczęcie pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze w dniu 16.11.2014r.


Pokaż artykuł
  Informacja o sporządzeniu spisu wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 16.11.2014r.


Pokaż artykuł
  OBWIESZCZENIE GKW z dn. 24.10.2014r. - funkcje w Obwodowych Komisjach Wyborczych


Pokaż artykuł
  OBWIESZCZENIE GKW z dn. 23.10.2014r. - powołanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych


Pokaż artykuł
  OBWIESZCZENIE GKW z 23.10.2014r. w sprawie przyznanych numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Kolno zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.


Pokaż artykuł
  OBWIESZCZENIE GKW z dn. 22.10.2014r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kolno w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.


Pokaż artykuł
  OBWIESZCZENIE GKW z dn. 22.10.2014r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kolno w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.


Pokaż artykuł
  Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego wpisanego do rejestru wyborców w Gminie Kolno w wyborach do gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 16.11.2014r. - art. 34a KW


Pokaż artykuł
  Gminna Komisja Wyborcza w Kolnie informuje, że w dniu 22.10.2014r. o godz. 1530 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kolnie, Kolno 25b, 11-311 Kolno obędzie się losowanie numerów list kandydatów w wyborach do Rady Gminy Kolno


Pokaż artykuł
  Gminna Komisja Wyborcza w Kolnie informuje, że w dniu 22.10.2014r. o godz. 1600 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kolnie, Kolno 25b, 11-311 Kolno obędzie się losowanie składów do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Kolnie i Nr 2 w Lutrach


Pokaż artykuł
  Wizualizacja wyborów - GMINA KOLNO


Pokaż artykuł
  Obwieszczenie GKW w Kolnie z dnia 08.10.2014r - wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych Rady Gminy Kolno w okręgu wyborczym Nr 11


Pokaż artykuł
  O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kolno z dnia 07 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.


Pokaż artykuł
  Obwieszczenie GKW w Kolnie z dn. 03.10.2014r. - zmiany składu


Pokaż artykuł
  Zarządzenie Wójta Gminy Kolno Nr 62/2014 z dn. 24.9.2014r. w sprawie wyznaczenia siedziby obwodowej komisji wyborczej na terenie Gminy Kolno dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.


Pokaż artykuł
  Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Kolnie - ZMIANY 30.9.2014


Pokaż artykuł
  skład Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Olsztynie


Pokaż artykuł
  skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Olsztynie


Pokaż artykuł
  skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kolnie


Pokaż artykuł
  Obwieszczenie z dn. 1.9.2014r. o wyznaczenia miejsc na obszarze Gminy Kolno przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.


Pokaż artykuł
  Obwieszczenie z dn. 1.9.2014r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kolnie w wyborach do Rady Gminy Kolno zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.


Pokaż artykuł
  Uchwała Rady Gminy Kolno Nr XXV/150/2012 z dnia 25.10.2012r. w sprawie podziału Gminy Kolno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych


Pokaż artykuł
  Uchwała Rady Gminy Kolno Nr XXIV/146/2012 z dnia 27.9.2012r.w sprawie podziału Gminy Kolno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym


Pokaż artykuł
  link - Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014r.


Pokaż artykuł
  Link do serwisu informacyjnego Państwowej Komisji Wyborczej


Pokaż artykuł
  Link do strony informacyjnej Komisarza Wyborczego w Olsztynie


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 14925980