INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - WYBORY - ARCHIWUM - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014






 





GMINA KOLNO




BUDŻET GMINY




URZĄD GMINY KOLNO




RADA GMINY KOLNO




UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO




OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy




PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE




AKTUALNOŚCI




NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY




KONSULTACJE SPOŁECZNE




KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO




DRUKI i FORMULARZE




SOŁECTWA GMINY KOLNO




OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI




SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU




SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy




Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia




Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie




Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD




JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY




KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE




WYBORY - ARCHIWUM




DZIENNIKI URZĘDOWE




ARCHIWUM BIP




O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA




Zarządzenia Wójta Gminy Kolno




Petycje




REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH




Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017








 Obwieszczenie GKW w Kolnie z dnia 08.10.2014r - wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych Rady Gminy Kolno w okręgu wyborczym Nr 11


OBWIESZCZENIE - dodatkowy termin RADA 11.pdf







 drukuj 

 wyślij znajomemu 




  WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego


Pokaż artykuł




  WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego


Pokaż artykuł




  WYBORY WÓJTA GMINY KOLNO - Wyniki


Pokaż artykuł




  WYBORY DO RADY GMINY KOLNO - Wyniki


Pokaż artykuł




  Rozpoczęcie pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze w dniu 16.11.2014r.


Pokaż artykuł




  Informacja o sporządzeniu spisu wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 16.11.2014r.


Pokaż artykuł




  OBWIESZCZENIE GKW z dn. 24.10.2014r. - funkcje w Obwodowych Komisjach Wyborczych


Pokaż artykuł




  OBWIESZCZENIE GKW z dn. 23.10.2014r. - powołanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych


Pokaż artykuł




  OBWIESZCZENIE GKW z 23.10.2014r. w sprawie przyznanych numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Kolno zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.


Pokaż artykuł




  OBWIESZCZENIE GKW z dn. 22.10.2014r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kolno w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.


Pokaż artykuł




  OBWIESZCZENIE GKW z dn. 22.10.2014r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kolno w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.


Pokaż artykuł




  Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego wpisanego do rejestru wyborców w Gminie Kolno w wyborach do gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 16.11.2014r. - art. 34a KW


Pokaż artykuł




  Gminna Komisja Wyborcza w Kolnie informuje, że w dniu 22.10.2014r. o godz. 1530 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kolnie, Kolno 25b, 11-311 Kolno obędzie się losowanie numerów list kandydatów w wyborach do Rady Gminy Kolno


Pokaż artykuł




  Gminna Komisja Wyborcza w Kolnie informuje, że w dniu 22.10.2014r. o godz. 1600 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kolnie, Kolno 25b, 11-311 Kolno obędzie się losowanie składów do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Kolnie i Nr 2 w Lutrach


Pokaż artykuł




  Wizualizacja wyborów - GMINA KOLNO


Pokaż artykuł




  O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kolno z dnia 07 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.


Pokaż artykuł




  Obwieszczenie GKW w Kolnie z dn. 03.10.2014r. - zmiany składu


Pokaż artykuł




  Zarządzenie Wójta Gminy Kolno Nr 62/2014 z dn. 24.9.2014r. w sprawie wyznaczenia siedziby obwodowej komisji wyborczej na terenie Gminy Kolno dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.


Pokaż artykuł




  Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Kolnie - ZMIANY 30.9.2014


Pokaż artykuł




  skład Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Olsztynie


Pokaż artykuł




  skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Olsztynie


Pokaż artykuł




  skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kolnie


Pokaż artykuł




  Obwieszczenie z dn. 1.9.2014r. o wyznaczenia miejsc na obszarze Gminy Kolno przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.


Pokaż artykuł




  Obwieszczenie z dn. 1.9.2014r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kolnie w wyborach do Rady Gminy Kolno zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.


Pokaż artykuł




  Uchwała Rady Gminy Kolno Nr XXV/150/2012 z dnia 25.10.2012r. w sprawie podziału Gminy Kolno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych


Pokaż artykuł




  Uchwała Rady Gminy Kolno Nr XXIV/146/2012 z dnia 27.9.2012r.w sprawie podziału Gminy Kolno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym


Pokaż artykuł




  link - Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014r.


Pokaż artykuł




  Zgłaszanie kandydatów


Pokaż artykuł




  Link do serwisu informacyjnego Państwowej Komisji Wyborczej


Pokaż artykuł




  Link do strony informacyjnej Komisarza Wyborczego w Olsztynie


Pokaż artykuł




 Odwiedzin: 14925585