INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - BUDŻET GMINY - Budżet Gminy Kolno na rok 2014






 





GMINA KOLNO




BUDŻET GMINY




URZĄD GMINY KOLNO




RADA GMINY KOLNO




UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO




OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy




PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE




AKTUALNOŚCI




NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY




KONSULTACJE SPOŁECZNE




KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO




DRUKI i FORMULARZE




SOŁECTWA GMINY KOLNO




OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI




SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU




SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy




Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia




Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie




Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD




JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY




KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE




WYBORY - ARCHIWUM




DZIENNIKI URZĘDOWE




ARCHIWUM BIP




O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA




Zarządzenia Wójta Gminy Kolno




Petycje




REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH




Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017








 Uchwała Nr XLII/257/2014 Rady Gminy Kolno z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2014-2023


Uchwała Nr XLII2572014 Rady Gminy Kolno z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2014-2023.pdf







 drukuj 

 wyślij znajomemu 




  Uchwała Nr XXXVI/228/20I3 Rady Gminy Kolno z dnia 30 grudnia2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2014 -2023


Pokaż artykuł




  Uchwała Nr XXXVI/229/2013 Rady Gminy Kolno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kolno na 2014 r.


Pokaż artykuł




  Uchwała Nr RIO.IV-0120-329 /20l3 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie opinIi o przedłożonym przez Wójta Gminy Kolno projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok.


Pokaż artykuł




  Uchwała Nr RIO.IV-0120-33l /20l3 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie opinIi o przedłożonym przez Wójta Gminy Kolno projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023


Pokaż artykuł




  Uchwała Nr RIO.IV-0120-330 /20l3 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie opinIi o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kolno na 2014 rok.


Pokaż artykuł




  Uchwała Nr RIO.IV-0120 / 23 /14 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie opinIi o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kolno na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023 oraz uchwały budżetowej na rok 2014.


Pokaż artykuł




  Uchwała Nr RIO.IV / 22 / 14 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBU OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie opinIi o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Kolno na 2014 rok.


Pokaż artykuł




  Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Kolno z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kolno na 2014 rok.


Pokaż artykuł




  Uchwała Nr XXXVII/233/2014 Rady Gminy Kolno z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2014 - 2023


Pokaż artykuł




  Uchwała Nr XXXVm/235/20ł4 Rady Gminy Kolno z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2014-2023


Pokaż artykuł




  Uchwała Nr XXXIX/244/2014 Rady Gminy Kolno z dnia 29 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2014 rok


Pokaż artykuł




  Uchwala Nr XXXIX/243/2014 Rady Gminy Kolno z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2014-2023


Pokaż artykuł




  Uchwala Nr XXXVIII/236/2014 Rady Gminy Kolno z dnia 28 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2014 rok


Pokaż artykuł




  Uchwała Nr XLI/250/2014 Rady Gminy Kolno z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2014-2023


Pokaż artykuł




  Uchwała Nr XLI/251/2014 Rady Gminy Kolno z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2014 rok


Pokaż artykuł




  Uchwała Nr XLIII/262/2014 Rady Gminy Kolno 2 dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2014-2023


Pokaż artykuł




  Uchwala Nr XLIII2632014 Rady Gminy Kolno z dnia 30 września 2014 r. zmieniająca uchwalę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2014 rok


Pokaż artykuł




 Odwiedzin: 13883548