INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - BUDŻET GMINY - Budżet Gminy Kolno na rok 2014


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
Wykonanie budżetu Gminy za rok 2004
Budżet Gminy Kolno rok 2005
Budżet Gminy Kolno rok 2006
Budżet Gminy Kolno rok 2007
Budżet Gminy Kolno na rok 2008
Budżet Gminy Kolno na rok 2009
Budżet Gminy Kolno na rok 2010
Budżet Gminy Kolno na rok 2011
Budżet Gminy Kolno na rok 2012 - z dnia 16.12.2011r.
Budżet Gminy Kolno na rok 2013
Budżet Gminy Kolno na rok 2014
Budżet Gminy Kolno na rok 2015
Budżet Gminy Kolno na rok 2016
Budżet Gminy Kolno na rok 2017
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017

  Uchwała Nr XXXVI/228/20I3 Rady Gminy Kolno z dnia 30 grudnia2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2014 -2023


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr XXXVI/229/2013 Rady Gminy Kolno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kolno na 2014 r.


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr RIO.IV-0120-329 /20l3 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie opinIi o przedłożonym przez Wójta Gminy Kolno projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok.


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr RIO.IV-0120-33l /20l3 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie opinIi o przedłożonym przez Wójta Gminy Kolno projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr RIO.IV-0120-330 /20l3 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie opinIi o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kolno na 2014 rok.


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr RIO.IV-0120 / 23 /14 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie opinIi o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kolno na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023 oraz uchwały budżetowej na rok 2014.


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr RIO.IV / 22 / 14 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBU OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie opinIi o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Kolno na 2014 rok.


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Kolno z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kolno na 2014 rok.


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr XXXVII/233/2014 Rady Gminy Kolno z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2014 - 2023


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr XXXVm/235/20ł4 Rady Gminy Kolno z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2014-2023


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr XXXIX/244/2014 Rady Gminy Kolno z dnia 29 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2014 rok


Pokaż artykuł
  Uchwala Nr XXXIX/243/2014 Rady Gminy Kolno z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2014-2023


Pokaż artykuł
  Uchwala Nr XXXVIII/236/2014 Rady Gminy Kolno z dnia 28 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2014 rok


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr XLII/257/2014 Rady Gminy Kolno z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2014-2023


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr XLI/250/2014 Rady Gminy Kolno z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2014-2023


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr XLI/251/2014 Rady Gminy Kolno z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2014 rok


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr XLIII/262/2014 Rady Gminy Kolno 2 dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2014-2023


Pokaż artykuł
  Uchwala Nr XLIII2632014 Rady Gminy Kolno z dnia 30 września 2014 r. zmieniająca uchwalę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2014 rok


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 13464005