INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - KONSULTACJE SPOŁECZNE - Strategia Rozwoju Gminy Kolno na lata 2016-2026


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017

  Opinia Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego


Pokaż artykuł
  Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie


Pokaż artykuł
  Projekt Strategii Rozwoju Gminy Kolno na lata 2016-2016


Pokaż artykuł
  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Kolno na lata 2016-2026


Pokaż artykuł
  Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne.


Pokaż artykuł
  Uchwała nr XXI/131/2016 Rady Gminy Kolno z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko


Pokaż artykuł
  Zarządzenie nr 84/2016 Wójta Gminy kolno z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektu " Strategii Rozwoju Gminy Kolno na lata 2016-2026" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Kolno na lata 2016-2026"


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 25724356