INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - BUDŻET GMINY


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017
 Uchwała Nr RIO.IV-0120/334/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 12 września 2012r. w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu w kwocie 400 000 zł, przez Gminę Kolno


Uchwała Nr RIO.IV-012033412 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 12 września 2012r.pdf drukuj 

 wyślij znajomemu 
  Informacja o wykonaniu budżetu, kwocie zobowiązań, kwotach dotacji, udzielonych poręczeniach i gwarancjach oraz pomocy publicznej w 2006r


Pokaż artykuł
  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjncyh nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2008r. udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatęna raty w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia


Pokaż artykuł
  Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Kolno za 2011 rok.


Pokaż artykuł
  Zarządzenie nr. 43/2012 Wójta Gminy Kolno z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów Gminy Kolno w 2012 roku.


Pokaż artykuł
  Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za 2011r.


Pokaż artykuł
  Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za 2011r.


Pokaż artykuł
  Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH za 2011r.


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 27244765