INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - GMINA KOLNO - Rys Historyczny


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017
 Rys historii Kolna


KOLNO / Gross Kőllen, Gross Koelen; wieś


 


1.Typ dawnego układu zabudowy: zabudowa zwarta, wieś wielodrożnica, być może przekształcona z owalnicy kolonie,;


 


2.Dane historyczne: Pierwotnie Kolno było pruskim dobrem służebnym z nadania wójta warmińskiego Henryka Lutera. Gdy teren został w części zagospodarowany sprowadzono kolonistów niemieckich (prawdopodobnie z Kolonii stąd nazwa wsi). Dokument lokacyjny przyznany został 11.06.1359 roku przez biskupa Jana Stryprocka. W czasie wojny (1515-1521) została zniszczona. W II połowie XVI wieku były tutaj dwie karczmy i młyn.;


 


3.Przetrwałe elementy historyczne, zabytkowe – stan zachowania:


- Układ przestrzenny wsi nieczytelny.


- Kościół parafialny p.w. Trzech Króli i Św. Anny, usytuowany na wzniesieniu przy drodze w centrum wsi. Został wybudowany z końcem XIV wieku, powiększony w końcu XIX. Pierwotna bryła kościoła – salowa prostokątna, później rozbudowana w kształcie greckiego krzyża. Wystrój barokowy. Na terenie przykościelnym zachowany szczątkowo cmentarz (obecnie nie pełni funkcji grzebalnych). Teren wokół kościoła otoczony ogrodzeniem (koniec XIV w., 1880 rok), łączonym (cegła, kamień, siatka), w ogrodzeniu brama i kapliczki (k. XIX w.). Z zespołem kościelnym związana jest również plebania (pocz. XX w.).


- Kapliczki przydrożne: kapliczka z końca XVIII (obok UG), kapliczka z poł. XIX wieku, kapliczka przy domu nr 57 (1904 rok).


- Zespół karczmy z zabudowaniami gospodarczymi (murowane, 4 w. XIX wieku).


- Dwie szkoły (murowane, pocz. XX wieku).


- Cmentarz parafialny, czynny, rzymsko – katolicki. Zlokalizowany w południowej części wsi przy drodze, założony w II połowie XIX wieku, ogrodzony w ogrodzeniu kapliczka (1918), z kaplicą cmentarną (II poł. XIX wieku). Otoczony szpalerami lipowymi, rozplanowany nieregularnie, układ kwater czytelny.


- Zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza (k. XIX – początek XX wieku) w większości zaniedbana.


 


4.Dominanty, elementy wyróżniające: dominanta – kościół, element wyróżniający – cmentarz.


 


5.Przekształcenia, formy dysharmonijne, dewastacje: współczesna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna, gospodarcza związana z produkcją rolniczą.


 


  drukuj 

 wyślij znajomemu 
  Zarys historii


Pokaż artykuł
  Charakterystyka środowiska kulturowego


Pokaż artykuł
  Rys historii Górkowa


Pokaż artykuł
  Rys historii Górowa


Pokaż artykuł
  Rys historii Kabin


Pokaż artykuł
  Rys historii Bęsi


Pokaż artykuł
  Rys historii Kominek


Pokaż artykuł
  Rys historii Kruz


Pokaż artykuł
  Rys historii Lutr


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Oterek


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Otr


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Rynu Reszelskiego


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Samławek


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Tarnin


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Tejstym


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Wągst


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Wójtowa


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Wólki


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Wysokiej Dąbrowy


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 15836945