INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - GMINA KOLNO - Rys Historyczny


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017
 Rys historyczny Tejstym


TEJSTYMY / Teistimmen; wieś


 


1.Typ dawnego układu zabudowy: majątek ziemski;


 


2.Dane historyczne: Wieś istnieje od 1357 roku na prawie chełmińskim. Od 1821 do 1945 roku należała do rodziny Schleuβnerów. Na przełomie XIX i XX wieku obszar obejmował ponad 1000 ha i należały do niego folwarki Augustówka (Augustwalde) oraz młyn Ludwigsműhle (obecnie nieistniejący).


 


3.Przetrwałe elementy historyczne, zabytkowe – stan zachowania:


- Układ przestrzenny wsi czytelny częściowo.


- Zespół dworsko – parkowy z rozległą częścią gospodarczą, zakomponowany wzdłuż drogi, dwór usytuowany w części centralnej założenia między podwórzem gospodarczym od południa a parkiem od północy;


·        dwór – istniejąca bryła budynku składa się z dwóch obiektów, starszy pochodzi z początku XIX wieku, parterowy, przykryty dachem naczółkowym (po remoncie odtworzony ganek), nowszy – wzniesiony w 1898 roku, dostawiony od wschodu prostopadle do istniejącego. Nowszy to obiekt dwukondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, przykryty dachem dwuspadowym;


·        park krajobrazowy (2,2 ha) założony na planie nieregularnego czworoboku, z aleją obwodnicową, ze zróżnicowanym gatunkowo starodrzewem, układ czytelny;


·        zabudowania gospodarcze z podwórzem gospodarczym (m.in. stajnia, obora, spichlerz, magazyn narzędzi, drewniana suszarnia lnu) (k. XIX – początek XX wieku);


·        cmentarz rodowy Schleuβnerów, usytuowany na porośniętym starodrzewiem wzgórzu w południowej części założenia, za podwórzem gospodarczym, do którego prowadzi aleja lipowa (zachowały się fragmenty ogrodzenia i brama oraz kaplica cmentarna ceglana (poł. XIX wieku), cmentarz zniszczony.


 Teren prywatny, dwór wyremontowany, park w trakcie rewaloryzacji, obiekty gospodarcze w trakcie remontów i adaptacji.


- Dawna szkoła z budynkiem gospodarczym (początek XIX wieku), obecnie inne użytkowanie.


- Zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza, w tym dwojaki i czworaki (k. XIX – początek XX wieku). w większości zaniedbana.


 


4.Dominanty, elementy wyróżniające: - element wyróżniający – park i cmentarz


 


5.Przekształcenia, formy dysharmonijne, dewastacje: współczesna zabudowa wielorodzinna, ogrodzenie z kamienia obszaru parku i dworu. drukuj 

 wyślij znajomemu 
  Zarys historii


Pokaż artykuł
  Charakterystyka środowiska kulturowego


Pokaż artykuł
  Rys historii Górkowa


Pokaż artykuł
  Rys historii Górowa


Pokaż artykuł
  Rys historii Kabin


Pokaż artykuł
  Rys historii Kolna


Pokaż artykuł
  Rys historii Bęsi


Pokaż artykuł
  Rys historii Kominek


Pokaż artykuł
  Rys historii Kruz


Pokaż artykuł
  Rys historii Lutr


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Oterek


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Otr


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Rynu Reszelskiego


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Samławek


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Tarnin


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Wągst


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Wójtowa


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Wólki


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Wysokiej Dąbrowy


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 15836861