INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - GMINA KOLNO - Rys Historyczny


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017
 Rys historii Górowa


GÓROWO / Bergenthal; PGR


 


1.Typ dawnego układu zabudowy: majątek ziemski;


 


2.Dane historyczne: W 1379 roku powstał majątek rycerski na prawie chełmińskim, który przez długie lata stanowił uposażenie urzędników biskupich. Od około 1540 roku do 1703 należał do znanej na Warmii szlacheckiej rodziny Majewskich, potem Widlich, krótko do klasztoru w Świętej Lipce, do Georga von Schedlin – burgrabiego reszelskiego, dalej do Gągławskich, Opoczyńskich, Markowskich. Od 1905 roku właścicielami została rodzina Sarasinów, którzy zamieszkiwali aż do 1945 roku. Od XIX wieku do majątku należały trzy folwarki: Orłowo (Orlen / Orlowo), Edwardowo (Edurdshof), Kolenko (Klein Kőllen);


 


3.Przetrwałe elementy historyczne, zabytkowe – stan zachowania:


- Układ przestrzenny majątku czytelny. Założenie dworsko – parkowe zakomponowane wzdłuż drogi, dwór w części środkowej, między parkiem a podwórzem gospodarczym


 


·        dwór, usytuowany na wzniesieniu przy drodze Biskupiec – Kolno; od frontu – duży podjazd, od drogi rozdziela go park ciągnący się dalej w kierunku południowym, a od północy – zabudowa folwarczna. Budowla wielokrotnie przebudowywana, której początki sięgają XV wieku, zasadnicza bryła pochodzi z XVIII wieku. Budowla założona na planie prostokąta, na wysokim podpiwniczeniu, jednokondygnacyjna, przykryta dachem naczółkowym. Popada w ruinę.


 


·        park krajobrazowy (pow. 2,36 ha), zaprojektowany w 1866 roku przez Johanna Larassa, charakteryzuje go urozmaicona rzeźba terenu, zróżnicowany gatunkowo starodrzew. Brak zbiegów pielęgnacyjnych, rozrost samosiewów częściowo unieczytelnił układ kompozycyjny parku. Na szczególną uwagę zasługuje aha (ukryta w terenie granica ogrodu zacierająca wrażeniowo faktyczną granicę), altany drzewne z lip. W parku zachował się również dom ogrodnika.


 


·        zabudowa folwarczna (koniec XIX wieku) murowana, murowano-drewniana, zaniedbana. W murze ogrodzenia, przy bramie wjazdowej znajduje się niewielki budynek z wieżyczką i dzwonniczką w dachu (pełnił początkowo podobno funkcję karceru, później stróżówki).


 


- Zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza (k. XIX – początek XX wieku), w większości zaniedbana.


- Kolejowy posterunek (k. XIX wieku).


 


4.Dominanty, elementy wyróżniające: element wyróżniający – założenie dworsko – parkowe, atrakcyjne położenie w krajobrazie


 


5.Przekształcenia, formy dysharmonijne, dewastacje: współczesna zabudowa wielorodzinna (towarzysząca dawnej koloni mieszkalnej) drukuj 

 wyślij znajomemu 
  Zarys historii


Pokaż artykuł
  Charakterystyka środowiska kulturowego


Pokaż artykuł
  Rys historii Górkowa


Pokaż artykuł
  Rys historii Kabin


Pokaż artykuł
  Rys historii Kolna


Pokaż artykuł
  Rys historii Bęsi


Pokaż artykuł
  Rys historii Kominek


Pokaż artykuł
  Rys historii Kruz


Pokaż artykuł
  Rys historii Lutr


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Oterek


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Otr


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Rynu Reszelskiego


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Samławek


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Tarnin


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Tejstym


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Wągst


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Wójtowa


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Wólki


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Wysokiej Dąbrowy


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 15836616