INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - GMINA KOLNO - Rys Historyczny


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017
 Rys historii Lutr


LUTRY / Lautern; wieś


 


1.Typ dawnego układu zabudowy: zabudowa zwarta, wieś wielodrożnica, kolonie


 


2.Dane historyczne: Wieś założona pomiędzy 1333 a 1342 rokiem przez wójta warmińskiego Henryka Lutra, II lokację otrzymała w 1346 roku. W czasie wojny w latach 1519-1521 wieś nie ucierpiała. W 1346 roku Bruno Luter założył karczmę. Lutry leżały przy jednym z ruchliwszych szlaków. W czasie wojen polsko – krzyżackiej i szwedzkich wieś zniszczona. W I wojnie światowej, 26.VIII.1914 roku, na południe od wsi piechota niemiecka rozgromiła piechotę rosyjską.


 


3.Przetrwałe elementy historyczne, zabytkowe – stan zachowania:


- Układ przestrzenny wsi nieczytelny


- Kościół parafialny p.w. Marii Magdaleny i św. Walentego; kościół wybudowano w XIV wieku, tuż po założeniu wsi, w okresie wojny 13-letniej całe wyposażenie kościoła zostało przekazane na wykup zamków biskupich z rąk zaciężnych. W 1550 roku spłonął. Odbudowany i konsekrowany w 1580 r. Obecny budynek kościoła pochodzi z 1860 roku, ogrodzony z kapliczką w ogrodzeniu (pocz. XX wieku) Do tego czasu istniał przy kościele cmentarz, obecnie niezrachowany. Można przypuszczać, że wraz z odbudową kościoła założono cmentarz parafialny we wsi. Do zespołu kościelnego należy plebania (lata 20-te XX wieku)– obecnie szkoła. Wokół kościoła zachował sie starodrzew (klon, lipa, kasztanowiec)


- Kapliczki przydrożne: kapliczka z 1722 roku, kapliczki z k. XIX w. i z pocz. XX w.


- Krzyż przydrożny drewniany (połowa XIX wieku).


- Obiekty użyteczności publicznej - szkoła, przedszkole, poczta, sklep, remiza strażacka (koniec XIX wieku).


- Kuźnia, młyn, młynarzówka (k. XIX wieku).


- Zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza w tym szachulcowa (k. XIX – początek XX wieku), w większości zaniedbana.


- Cmentarz parafialny (0,5 ha) czynny, dawniej ewangelicki, obecnie rzymsko – katolicki, założony w 1862 roku. Usytuowany w południowej części wsi, ogrodzony, z bramą w ogrodzeniu (poł. XIX wieku). Zachował się starodrzew (żywotniki, lipy). Układ kwater regularny, czytelny.


 


4.Dominanty, elementy wyróżniające: - dominanta – kościół, element wyróżniający – malownicze położenie wsi nad jeziorem


 


5.Przekształcenia, formy dysharmonijne, dewastacje: współczesna zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna, zabudowa letniskowa i rekreacyjna, gospodarcza związana z produkcja rolniczą. drukuj 

 wyślij znajomemu 
  Zarys historii


Pokaż artykuł
  Charakterystyka środowiska kulturowego


Pokaż artykuł
  Rys historii Górkowa


Pokaż artykuł
  Rys historii Górowa


Pokaż artykuł
  Rys historii Kabin


Pokaż artykuł
  Rys historii Kolna


Pokaż artykuł
  Rys historii Bęsi


Pokaż artykuł
  Rys historii Kominek


Pokaż artykuł
  Rys historii Kruz


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Oterek


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Otr


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Rynu Reszelskiego


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Samławek


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Tarnin


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Tejstym


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Wągst


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Wójtowa


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Wólki


Pokaż artykuł
  Rys historyczny Wysokiej Dąbrowy


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 15836393