Rys historii Kruz

KRUZY / Krausen; wieś


 


1.Typ dawnego układu zabudowy: zwarta zabudowa, wieś, prawdopodobnie przekształcona ulicówka;


 


2.Dane historyczne: Dokument lokacyjny wystawiono w 1374 roku. Wieś na prawie pruskim, należała do ciągu wsi służebnych. W latach 1519-1521 wieś całkowicie zniszczona. Od 1586 r. została majątkiem lennym na prawie chełmińskim. W następnych latach majątek przeszedł w ręce jeziutów z Reszla. W 1783 roku wieś miała folwark i młyn.


 


3.Przetrwałe elementy historyczne, zabytkowe – stan zachowania:


- Układ przestrzenny wsi czytelny.


- Zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza (najstarsza z połowy XIX wieku, pozostała k. XIX – początek XX wieku, w większości zaniedbana.


 


4.Dominanty, elementy wyróżniające: brak


 


5.Przekształcenia, formy dysharmonijne, dewastacje: współczesna zabudowa (ośrodek szkolno – wychowawczy)
Drukuj artykuł
Zamknij