INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
Wykonanie budżetu Gminy za rok 2004
Budżet Gminy Kolno rok 2005
Budżet Gminy Kolno rok 2006
Budżet Gminy Kolno rok 2007
Budżet Gminy Kolno na rok 2008
Budżet Gminy Kolno na rok 2009
Budżet Gminy Kolno na rok 2010
Budżet Gminy Kolno na rok 2011
Budżet Gminy Kolno na rok 2012 - z dnia 16.12.2011r.
Budżet Gminy Kolno na rok 2013
Budżet Gminy Kolno na rok 2014
Budżet Gminy Kolno na rok 2015
Budżet Gminy Kolno na rok 2016
Budżet Gminy Kolno na rok 2017
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017

  Zarządzenie Nr 82/2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2017r. pt.:"Organizacja dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kolno do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w roku 2017".


Pokaż artykuł
  Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2013 rok


Pokaż artykuł
  Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami za 2015 rok


Pokaż artykuł
  Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenie szkoleń sportowych, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych.


Pokaż artykuł
  Zarządzenie Nr 4/2016 Kierownika Urzędu Gminy Kolno z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia "REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI powyżej 30 000zł i NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH"


Pokaż artykuł
  Wójt Gminy Kolno Ogłasza z dniem 22 stycznia 2016r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2016r. w zakresie: WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ POPRZEZ PROWADZENIE SZKOLEŃ SPORTOWYCH, ORGANIZACJĘ IMPREZ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH


Pokaż artykuł
  Zarządzenie nr 115 z dn. 29.12.2015r. w sprawie powierzenia i wysokości udzielonej dotacji w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2016r. w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kolno do placówki, gdzie w/w realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki pt. Organizacja dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kolno do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w roku 2016


Pokaż artykuł
  Zarządzenie Nr 112 z dnia 22.12.2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złozonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2016r.


Pokaż artykuł
  Wójt Gminy Kolno ogłasza z dniem 01 grudnia 2015r. otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2016r. w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kolno do placówki, gdzie w/w realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - Organizacja dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kolno do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w roku 2016


Pokaż artykuł
  WYNIKI - otwartego konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno ....


Pokaż artykuł
  Zarządzenie Wójta 14/2015 z dn. 26.02.2015r. w sprawie wsparcia i wysokosci udzielonej dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizaji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2015r. w zakresie wspierania i upowrzechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenie szkoleń sportowych, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych


Pokaż artykuł
  Wójt Gminy Kolno ogłasza z dniem 26 stycznia 2015r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2015r. w zakresie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie szkoleń sportowych, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych


Pokaż artykuł
  Zarządzenie nr 86/2014 Wójta Gminy Kolno z dnia 18.12.2014r. w sprawie powołania komisji konkursowej, w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na w powierzenie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2015r.


Pokaż artykuł
  Wójt Gminy Kolno ogłasza z dniem 04 grudnia 2014r. otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2015r. w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kolno do placówki, gdzie w/w realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 25668652