INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017
 Wójt Gminy Kolno ogłasza z dniem 26 stycznia 2015r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2015r. w zakresie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie szkoleń sportowych, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych


OGLOSZENIE o konkursie -sport 2015.pdf
OFERTA-wzor.rtf
SPRAWOZDANIE-wzor.rtf
UMOWA-wzor.rtf
Rozporzadzenie w sprawie wzowu oferty, umowy i sprawozdania .......rtf drukuj 

 wyślij znajomemu 
  Zarządzenie Nr 82/2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2017r. pt.:"Organizacja dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kolno do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w roku 2017".


Pokaż artykuł
  Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2013 rok


Pokaż artykuł
  Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami za 2015 rok


Pokaż artykuł
  Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenie szkoleń sportowych, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych.


Pokaż artykuł
  Zarządzenie Nr 4/2016 Kierownika Urzędu Gminy Kolno z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia "REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI powyżej 30 000zł i NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH"


Pokaż artykuł
  Wójt Gminy Kolno Ogłasza z dniem 22 stycznia 2016r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2016r. w zakresie: WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ POPRZEZ PROWADZENIE SZKOLEŃ SPORTOWYCH, ORGANIZACJĘ IMPREZ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH


Pokaż artykuł
  Zarządzenie nr 115 z dn. 29.12.2015r. w sprawie powierzenia i wysokości udzielonej dotacji w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2016r. w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kolno do placówki, gdzie w/w realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki pt. Organizacja dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kolno do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w roku 2016


Pokaż artykuł
  Zarządzenie Nr 112 z dnia 22.12.2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złozonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2016r.


Pokaż artykuł
  Wójt Gminy Kolno ogłasza z dniem 01 grudnia 2015r. otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2016r. w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kolno do placówki, gdzie w/w realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - Organizacja dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kolno do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w roku 2016


Pokaż artykuł
  WYNIKI - otwartego konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno ....


Pokaż artykuł
  Zarządzenie Wójta 14/2015 z dn. 26.02.2015r. w sprawie wsparcia i wysokosci udzielonej dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizaji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2015r. w zakresie wspierania i upowrzechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenie szkoleń sportowych, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych


Pokaż artykuł
  Zarządzenie nr 86/2014 Wójta Gminy Kolno z dnia 18.12.2014r. w sprawie powołania komisji konkursowej, w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na w powierzenie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2015r.


Pokaż artykuł
  Wójt Gminy Kolno ogłasza z dniem 04 grudnia 2014r. otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2015r. w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kolno do placówki, gdzie w/w realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 27243833