INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO - Uchwały Kadencji Rady Gminy 2010-2014 - Uchwały z XXVII Sesji Rady Gminy Kolno z dnia 14 Grudnia 2012r


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017
 Uchwała Nr XXVII/162/2012 Rady Gminy Kolno z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na rok 2012


Uchwała_RG_1412_2012.doc
zm_budżet _1412_2012.rar drukuj 

 wyślij znajomemu 
  Uchwała Nr XXVII/161/2012 Rady Gminy Kolno z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2012 – 2020


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr XXVII/159/2012 Rady Gminy Kolno z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2013 2022


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr XXVII/160/2012 Rady Gminy Kolno z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kolno na 2013 r.


Pokaż artykuł
  UCHWAŁA NR XXVII/164/2012 RADY GMINY KOLNO z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolno


Pokaż artykuł
  UCHWAŁA NR XXVII/165/20123 RADY GMINY KOLNO z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie metody ustalania oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Kolno


Pokaż artykuł
  UCHWAŁA NR XXVII/ 169/2012 RADY GMINY KOLNO z dnia 14 grudnia 2012r w sprawie rozpatrzenia skargi.


Pokaż artykuł
  UCHWAŁA NR XXVII/166/2012 RADY GMINY KOLNO z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kolno.


Pokaż artykuł
  UCHWAŁA Nr XXVII/170/2012 RADY GMINY KOLNO z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie niewyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.


Pokaż artykuł
  UCHWAŁA NR XXVII/167/2012 RADY GMINY KOLNO z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości


Pokaż artykuł
  UCHWAŁA NR XXVII/168/2012 RADY GMINY KOLNO z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Pokaż artykuł
  UCHWAŁA NR XXVII/163/2012 RADY GMINY KOLNO z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 16137842