INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   WWW.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - ARCHIWUM BIP - Urząd Stanu Cywilnego






 





GMINA KOLNO




BUDŻET GMINY




URZĄD GMINY KOLNO




RADA GMINY KOLNO




UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO




OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy




PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE




AKTUALNOŚCI




NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY




KONSULTACJE SPOŁECZNE




KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO




DRUKI i FORMULARZE




SOŁECTWA GMINY KOLNO




OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI




SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU




SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy




Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia




Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie




Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD




JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY




KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE




WYBORY - SEJM I SENAT 25.10.2015r,




REFERENDUM 06.09.2015r.




WYBORY - ARCHIWUM




DZIENNIKI URZĘDOWE




ARCHIWUM BIP




O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA








 USC


Urząd Stanu Cywilnego w Kolnie


 


11-311 Kolno


tel. /089/ 716 32 12


 


Justyna Sobek - Kierownik Urzędu Stanu

Cywilnego


 







 drukuj 

 wyślij znajomemu 




  Zawarcie małżeństwa


Pokaż artykuł




  Opłaty za czynności urzędowe i wydawane zaświadczenia


Pokaż artykuł




  Sporządzenie aktu urodzenia dziecka


Pokaż artykuł




  Wydanie dowodu osobistego


Pokaż artykuł




 Odwiedzin: 4067530