INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - DRUKI i FORMULARZE - Urząd Stanu Cywilnego (małżeństwa, narodziny, zgony)


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017
 PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA MAŁŻONKA ROZWIEDZIONEGO O POWROCIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWAW celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego, oświadczenie można złożyć w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się wyroku Sądu o rozwiązaniu małżeństwa a za granicą – przed Konsulem Rzeczpospolitej Polskiej. Załatwienie sprawy wiąże się z osobistym przybyciem do usc osoby zainteresowanej- /(rozwiedziony/a).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
URZĄD STANU CYWILNEGO POKÓJ NR 8.
NR TELEFONU (89) 716 32 12 lub 716 32 26

GODZINY PRACY PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 7.30 – 15.30

WYMAGANE DOKUMENTY
1. DOWÓD OSOBISTY.
2. ODPIS SKRÓCONY AKTU MAŁŻEŃSTWA Z ADNOTACJĄ O ROZWODZIE – jeżeli małżeństwo zostało zawarte poza terenem Gminy Kolno.

OPŁATY SABOWE

OŚWIADCZENIE – 11,00 zł
PŁATNE W PUNKCIE KASOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZEGO LUB NA NUMER RACHUNKU BS o/BISKUPIEC 91 8838 1031 2006 0300 0895 0001

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
NIEZWŁOCZNIE

TRYB ODWOŁAWCZY

Do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego za pośrednictwem kierownika usc w ciągu 14 dni od daty doręczenia odmowy.PODSTAWA PRAWNA Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku kodeks rodzinny i opiekuńczy /Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm./ Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635 z późn. zm.)Wersja Data wprowadzenia Osoba wprowadzająca Treść
1 2012-05-11  (14:10) Zych Andrzej zobacz

 drukuj 

 wyślij znajomemu 
  Uzyskanie odpisu z aktu stanu cywilnego: małżeństwa, urodzenia, zgonu - dowolne USC w kraju


Pokaż artykuł
  SPORZĄDZENIE AKTU ZGONU


Pokaż artykuł
  ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO


Pokaż artykuł
  ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA


Pokaż artykuł
  ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA


Pokaż artykuł
  UZUPEŁNIENIE LUB SPROSTOWANIE AKT STANU CYWILNEGO


Pokaż artykuł
  Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą


Pokaż artykuł
  ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA O ZMIANIE IMIENIA (IMION) DZIECKA


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 13879108