INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - DRUKI i FORMULARZE - Urząd Stanu Cywilnego (małżeństwa, narodziny, zgony)


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017
 ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA O ZMIANIE IMIENIA (IMION) DZIECKA


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
URZĄD STANU CYWILNEGO POKÓJ NR 8.
NR TELEFONU (89) 716 32 12 lub 716 32 26

GODZINY PRACY PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 7.30 – 15.30

WYMAGANE DOKUMENTY
1. ODPIS ZUPEŁNY AKTU URODZENIA DZIECKA
2. DOWÓD OSOBISTY MATKI DZIECKA
3. DOWÓD OSOBISTY OJCA DZIECKA
4. WYPEŁNIONY WNIOSEK O DOKONANIE ZMIANY W AKCIE

OPŁATY
CZYNNOŚĆ – 11,00 zł
ODPIS ZUPEŁNY – 33,00 ZŁ
ODPIS SKRÓCONY – 22,00 ZŁ
PŁATNE W PUNKCIE KASOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZEGO LUB NA NUMER RACHUNKU BS o/BISKUPIEC 91 8838 1031 2006 0300 0895 0001

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
NIEZWŁOCZNIE, NAJPOŹNIEJ W TERMINIE 3 DNI ROBOCZYCH

TRYB ODWOŁAWCZY
W CIĄGU 14 DNI MOŻNA WNIEŚĆ ODWOŁANIE ZA POŚREDNICTWEM KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO DO WOJEWODY WARMIŃSKO MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

PODSTAWA PRAWNA Art. 50 ust.1 i 2, art.51 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1986r Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004r., Nr 161, poz. 1688 z późn. zm)Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635 z późn. zm.)

Inne informacje:

Termin złożenia oświadczenia:
Złożenie oświadczenia o zmianie imienia (imion) dokonuje się na wspólny wniosek rodziców złożony przed upływem 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia dziecka
Kierownik USC odmówi w formie decyzji przyjęcia oświadczenia o wyborze dla dziecka więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia nie pozwalającego odróżnić płci dziecka drukuj 

 wyślij znajomemu 
  Uzyskanie odpisu z aktu stanu cywilnego: małżeństwa, urodzenia, zgonu - dowolne USC w kraju


Pokaż artykuł
  SPORZĄDZENIE AKTU ZGONU


Pokaż artykuł
  ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO


Pokaż artykuł
  ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA


Pokaż artykuł
  ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA


Pokaż artykuł
  UZUPEŁNIENIE LUB SPROSTOWANIE AKT STANU CYWILNEGO


Pokaż artykuł
  Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą


Pokaż artykuł
  PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA MAŁŻONKA ROZWIEDZIONEGO O POWROCIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 14534495