PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA MAŁŻONKA ROZWIEDZIONEGO O POWROCIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA


W celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego, oświadczenie można złożyć w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się wyroku Sądu o rozwiązaniu małżeństwa a za granicą – przed Konsulem Rzeczpospolitej Polskiej. Załatwienie sprawy wiąże się z osobistym przybyciem do usc osoby zainteresowanej- /(rozwiedziony/a).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
URZĄD STANU CYWILNEGO POKÓJ NR 8.
NR TELEFONU (89) 716 32 12 lub 716 32 26

GODZINY PRACY PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 7.30 – 15.30

WYMAGANE DOKUMENTY
1. DOWÓD OSOBISTY.
2. ODPIS SKRÓCONY AKTU MAŁŻEŃSTWA Z ADNOTACJĄ O ROZWODZIE – jeżeli małżeństwo zostało zawarte poza terenem Gminy Kolno.

OPŁATY SABOWE

OŚWIADCZENIE – 11,00 zł
PŁATNE W PUNKCIE KASOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZEGO LUB NA NUMER RACHUNKU BS o/BISKUPIEC 91 8838 1031 2006 0300 0895 0001

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
NIEZWŁOCZNIE

TRYB ODWOŁAWCZY

Do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego za pośrednictwem kierownika usc w ciągu 14 dni od daty doręczenia odmowy.PODSTAWA PRAWNA Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku kodeks rodzinny i opiekuńczy /Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm./ Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635 z późn. zm.)
Drukuj artykuł
Zamknij