INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - BUDŻET GMINY - Budżet Gminy Kolno na rok 2012 - z dnia 16.12.2011r.


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017
 Budżet na 2012
link do Uchwały Rady Gminy


UWAGA!!!! załączniki do budżetu są w tekście uchwały (z lewej strony w tzw. "spinaczu")

[ /viewlink.php/id_list/deb4db8b70bf5aaa4dcab52ae1aab496 ] drukuj 

 wyślij znajomemu 
  zmiany w styczniu 2012


Pokaż artykuł
  zmiany w lutym 2012r.


Pokaż artykuł
  zmiany w marcu 2012r.


Pokaż artykuł
  Rb-NDS Kwartalne Sprawozdanie o nadwyżce/ Deficycie


Pokaż artykuł
  Zmiany w Kwietniu 2012 r.


Pokaż artykuł
  Zmiany w Maju 2012r.


Pokaż artykuł
  Zmiany w Czerwcu 2012r.


Pokaż artykuł
  Zmiany w Lipcu 2012r.


Pokaż artykuł
  Wykonanie Budżetu Gminy Kolno za I półrocze 2012 r.


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr XV/95/2011 Rady Gminz Kolno y dnia 16 Grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognoyz Finansowej Gminz Kolno na lata 2012+2012 oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa


Pokaż artykuł
  Rb-N i Rb-Z na koniec II kwartału 2012r.


Pokaż artykuł
  Rb-N i Rb-Z na koniec I kwartału 2012r.


Pokaż artykuł
  Uchwała nr. RIO.IV-0120-373/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 01 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kolno projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok.


Pokaż artykuł
  Uchwała nr. RIO.IV-0120-372/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 01 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kolno projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020.


Pokaż artykuł
  Uchwała nr. RIO.IV-0120-373/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kolno , na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020 oraz uchwały budżetowej na rok 2012.


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr XXIII/139/2012 Rady Gminy Kolno z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2012 2020


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr XXIII/140/2012 Rady Gminy Kolno z dnia 31 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na rok 2012


Pokaż artykuł
  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przebiegu wykonania budżetu zal półtocze 2012 r


Pokaż artykuł
  Kwartalne sprawozdanie NDS 31.03.2012


Pokaż artykuł
  Rb-N i Rb-Z na koniec III kwartału 2012r.


Pokaż artykuł
  Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 roku


Pokaż artykuł
  Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce,deficycie za rok 2012.


Pokaż artykuł
  Uchwała Nr RIO.IV-0120 21 12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2012 roku.


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 16878488