INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - BUDŻET GMINY - Budżet Gminy Kolno na rok 2012 - z dnia 16.12.2011r.






 





GMINA KOLNO




BUDŻET GMINY




URZĄD GMINY KOLNO




RADA GMINY KOLNO




UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO




OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy




PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE




AKTUALNOŚCI




NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY




KONSULTACJE SPOŁECZNE




KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO




DRUKI i FORMULARZE




SOŁECTWA GMINY KOLNO




OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI




SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU




SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy




Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia




Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie




Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD




JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY




KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE




WYBORY - ARCHIWUM




DZIENNIKI URZĘDOWE




ARCHIWUM BIP




O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA




Zarządzenia Wójta Gminy Kolno




Petycje




REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH




Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017








 zmiany w styczniu 2012




link do uchwały:

[ http://bip-kolno.sprint.com.pl/article/uchwaly_rady_gminy_kolno/uchwaly_kadencji_rady_gminy_20102014/uchwaly_z_xvi_sesji_rady_gminy_kolno_z_dnia_26012012/article.php/id_item_tree/c07ad0577f74e1e9fa0592fc334c3f40/id_art/66db7575ddf938c3fda7d85549830535 ]







 drukuj 

 wyślij znajomemu 




  Budżet na 2012


Pokaż artykuł




  zmiany w lutym 2012r.


Pokaż artykuł




  zmiany w marcu 2012r.


Pokaż artykuł




  Rb-NDS Kwartalne Sprawozdanie o nadwyżce/ Deficycie


Pokaż artykuł




  Zmiany w Kwietniu 2012 r.


Pokaż artykuł




  Zmiany w Maju 2012r.


Pokaż artykuł




  Zmiany w Czerwcu 2012r.


Pokaż artykuł




  Zmiany w Lipcu 2012r.


Pokaż artykuł




  Wykonanie Budżetu Gminy Kolno za I półrocze 2012 r.


Pokaż artykuł




  Uchwała Nr XV/95/2011 Rady Gminz Kolno y dnia 16 Grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognoyz Finansowej Gminz Kolno na lata 2012+2012 oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa


Pokaż artykuł




  Rb-N i Rb-Z na koniec II kwartału 2012r.


Pokaż artykuł




  Rb-N i Rb-Z na koniec I kwartału 2012r.


Pokaż artykuł




  Uchwała nr. RIO.IV-0120-373/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 01 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kolno projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok.


Pokaż artykuł




  Uchwała nr. RIO.IV-0120-372/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 01 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kolno projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020.


Pokaż artykuł




  Uchwała nr. RIO.IV-0120-373/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kolno , na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020 oraz uchwały budżetowej na rok 2012.


Pokaż artykuł




  Uchwała Nr XXIII/139/2012 Rady Gminy Kolno z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2012 2020


Pokaż artykuł




  Uchwała Nr XXIII/140/2012 Rady Gminy Kolno z dnia 31 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na rok 2012


Pokaż artykuł




  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przebiegu wykonania budżetu zal półtocze 2012 r


Pokaż artykuł




  Kwartalne sprawozdanie NDS 31.03.2012


Pokaż artykuł




  Rb-N i Rb-Z na koniec III kwartału 2012r.


Pokaż artykuł




  Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 roku


Pokaż artykuł




  Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce,deficycie za rok 2012.


Pokaż artykuł




  Uchwała Nr RIO.IV-0120 21 12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2012 roku.


Pokaż artykuł




 Odwiedzin: 12902673