INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - KONSULTACJE SPOŁECZNE






 





GMINA KOLNO




BUDŻET GMINY




URZĄD GMINY KOLNO




RADA GMINY KOLNO




UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO




OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy




PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE




AKTUALNOŚCI




NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY




KONSULTACJE SPOŁECZNE




KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO




DRUKI i FORMULARZE




SOŁECTWA GMINY KOLNO




OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI




SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU




SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy




Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia




Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie




Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD




JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY




KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE




WYBORY - ARCHIWUM




WYBORY - SEJM I SENAT 25.10.2015r,




REFERENDUM 06.09.2015r.




WYBORY - PREZYDENT 2015




WYBORY SAMORZĄDOWE 2014




Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno




DZIENNIKI URZĘDOWE




ARCHIWUM BIP




O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA




Zarządzenia Wójta Gminy Kolno




Petycje




REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH




Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017









  Protokół z konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Kolno na rok 2017


Pokaż artykuł




  Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Kolno na rok 2017.


Pokaż artykuł




  Zarządzenie nr 71/2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wyboru form konsultacji z organizacjami pożytku publicznego Rocznego Programu Współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Kolno na rok 2017.


Pokaż artykuł




  Protokół z dodatkowej konsultacji - 13.11.2015


Pokaż artykuł




  Projekt Uchwały na 2016r. - dodatkowe konsultacje


Pokaż artykuł




  Zarządzenie Wójta Gminy Kolno z dnia 02.11.2015r. - dodatkowe konsultacje


Pokaż artykuł




  Protokół z konsultacji - program na rok 2016


Pokaż artykuł




  Projekt Uchwały - w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Kolno na rok 2016


Pokaż artykuł




  Zarządzenie Nr 91/2015 Wójta Gminy Kolno z dn. 12.10.2015r. w sprawie wyboru form konsultacji z organizacjami pożytku publicznego - Rocznego Programu Współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Kolno na rok 2016


Pokaż artykuł




  Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kolno


Pokaż artykuł




  Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami za 2014 rok


Pokaż artykuł




  projekt Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kolno.


Pokaż artykuł




  Zarządzenie nr 16/2015 Wójta Gminy Kolno z dnia 03.03.2015 w sprawie wyboru form konsultacji z organizacjami pożytku publicznego projektu Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kolno.


Pokaż artykuł




 Odwiedzin: 7896944