INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - KONSULTACJE SPOŁECZNE






 





GMINA KOLNO




BUDŻET GMINY




URZĄD GMINY KOLNO




RADA GMINY KOLNO




UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO




OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy




PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE




AKTUALNOŚCI




NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY




KONSULTACJE SPOŁECZNE




KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO




DRUKI i FORMULARZE




SOŁECTWA GMINY KOLNO




OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI




SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU




SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy




Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia




Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie




Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD




JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY




KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE




WYBORY - ARCHIWUM




DZIENNIKI URZĘDOWE




ARCHIWUM BIP




O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA




Zarządzenia Wójta Gminy Kolno




Petycje




REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH




Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017








 Projekt Uchwały na 2016r. - dodatkowe konsultacje


Informuję, że w związku z wejściem w życie z dniem 09.11.2015r. zmian w zapisie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 z późn. zm.) zapis § 8 ust. 1 pkt 2) lit b) w projekcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Kolno na rok 2016

będzie brzmiał:
§ 8 ust. 1 pkt 2) lit b)
„b) opracowania sprawozdania z realizacji Programu, który zostanie przedstawiony Radzie nie później niż do 31 maja 2017 roku,”

POZYTEK 2016 zmiany.pdf

Agnieszka Jeziorek







 drukuj 

 wyślij znajomemu 




  Protokół z konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Kolno na rok 2017


Pokaż artykuł




  Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Kolno na rok 2017.


Pokaż artykuł




  Zarządzenie nr 71/2016 Wójta Gminy Kolno z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wyboru form konsultacji z organizacjami pożytku publicznego Rocznego Programu Współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Kolno na rok 2017.


Pokaż artykuł




  Protokół z dodatkowej konsultacji - 13.11.2015


Pokaż artykuł




  Zarządzenie Wójta Gminy Kolno z dnia 02.11.2015r. - dodatkowe konsultacje


Pokaż artykuł




  Protokół z konsultacji - program na rok 2016


Pokaż artykuł




  Projekt Uchwały - w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Kolno na rok 2016


Pokaż artykuł




  Zarządzenie Nr 91/2015 Wójta Gminy Kolno z dn. 12.10.2015r. w sprawie wyboru form konsultacji z organizacjami pożytku publicznego - Rocznego Programu Współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Kolno na rok 2016


Pokaż artykuł




  Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kolno


Pokaż artykuł




  Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami za 2014 rok


Pokaż artykuł




  projekt Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kolno.


Pokaż artykuł




  Zarządzenie nr 16/2015 Wójta Gminy Kolno z dnia 03.03.2015 w sprawie wyboru form konsultacji z organizacjami pożytku publicznego projektu Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kolno.


Pokaż artykuł




 Odwiedzin: 13884004