Projekt Uchwały na 2016r. - dodatkowe konsultacje

Informuję, że w związku z wejściem w życie z dniem 09.11.2015r. zmian w zapisie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 z późn. zm.) zapis § 8 ust. 1 pkt 2) lit b) w projekcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Kolno na rok 2016

będzie brzmiał:
§ 8 ust. 1 pkt 2) lit b)
„b) opracowania sprawozdania z realizacji Programu, który zostanie przedstawiony Radzie nie później niż do 31 maja 2017 roku,”

POZYTEK 2016 zmiany.pdf

Agnieszka Jeziorek
Drukuj artykuł
Zamknij