INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY*






 





GMINA KOLNO




BUDŻET GMINY




URZĄD GMINY KOLNO




RADA GMINY KOLNO




UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO




OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy




PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE




PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE rok 2015




PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE rok 2014




PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE rok 2016




PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE rok 2017




AKTUALNOŚCI




NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY




KONSULTACJE SPOŁECZNE




KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO




DRUKI i FORMULARZE




SOŁECTWA GMINY KOLNO




OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI




SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU




SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy




Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia




Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie




Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD




JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY




KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE




WYBORY - ARCHIWUM




DZIENNIKI URZĘDOWE




ARCHIWUM BIP




O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA




Zarządzenia Wójta Gminy Kolno




Petycje




REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH




Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017








 ARCHIWALNY BIP GMINY KOLNO




ARCHIWALNY BIP GMINY KOLNO






( AKTUALNY BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ GMINY KOLNO ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM )


http://bip.kolno-gmina.pl/






powiat olsztyński


woj. warmińsko - mazurskie



Urząd Gminy Kolno


Kolno 33


11-311 Kolno



dni i godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30





Numery Telefonów do Urzędu Gminy Kolno

89 716 32 26;

89 716 32 67;

89 716 39 13;

89 716 32 13;



fax. 89 716 32 26



Adresy e-mail do Urzędu Gminy Kolno:

ug_kolno@poczta.onet.pl




Adresy e-mail do Rady Gminy Kolno:

rada-kolno@wp.pl

rada.gminy@kolno-gmina.pl




Urząd Stanu Cywilnego - tel. /fax. 89 716 32 12





Urząd Gminy Kolno : NIP 742-10-28-459 ; REGON 000 540 877



Gmina Kolno : NIP 739-38-41-578 ; REGON 510 743 172




KONTO: BS Szczytno o/ Biskupiec 91 8838 1031 2006 0300 0895 0001




międzynarodowy numer rachunku, dla interesantów mieszkających


poza granicami kraju:



POLU PL PR PL 91 8838 1031 2006 0300 0895 0001












Wersja Data wprowadzenia Osoba wprowadzająca Treść
22 2017-02-02  (12:11) Zych Andrzej zobacz
21 2017-02-02  (12:11) Zych Andrzej zobacz
20 2017-02-02  (12:08) Zych Andrzej zobacz
19 2017-02-02  (12:08) Zych Andrzej zobacz
18 2017-02-02  (12:07) Zych Andrzej zobacz
17 2017-02-02  (12:06) Zych Andrzej zobacz
16 2017-02-02  (12:05) Zych Andrzej zobacz
15 2017-02-02  (12:03) Zych Andrzej zobacz
14 2017-02-02  (12:03) Zych Andrzej zobacz
13 2017-02-02  (12:01) Zych Andrzej zobacz
12 2017-02-02  (12:00) Zych Andrzej zobacz
11 2017-02-02  (11:40) Zych Andrzej zobacz
10 2017-02-02  (11:37) Zych Andrzej zobacz
9 2017-02-02  (11:36) Zych Andrzej zobacz
8 2017-02-02  (11:35) Zych Andrzej zobacz
7 2017-02-02  (11:30) Zych Andrzej zobacz
6 2017-02-02  (11:29) Zych Andrzej zobacz
5 2017-02-02  (11:27) Zych Andrzej zobacz
4 2017-02-02  (11:26) Zych Andrzej zobacz
3 2017-02-02  (11:24) Zych Andrzej zobacz
2 2017-02-02  (11:22) Zych Andrzej zobacz
1 2017-02-02  (11:19) Zych Andrzej zobacz

 drukuj 




 Odwiedzin: 8878033