INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL   BIP.KOLNO-GMINA.PL 

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno


   *DZIAŁ GŁÓWNY* - PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE - PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE rok 2015


 

GMINA KOLNO
BUDŻET GMINY
URZĄD GMINY KOLNO
RADA GMINY KOLNO
UCHWAŁY RADY GMINY KOLNO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Urząd Gminy
PRZETARGI/ZAPYTANIA OFERTOWE
AKTUALNOŚCI
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA/ OFERTY PRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
DRUKI i FORMULARZE
SOŁECTWA GMINY KOLNO
OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - Mapa Gminy
Lokalana Grupa Działania - Południowa Warmia
Lokalna Grupa Rybacka - Pojezierze Olsztyńskie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - CYFROWY URZĄD
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE KULTURY
KOLNO i BELM (Niemcy) GMINY PARTNERSKIE
WYBORY - ARCHIWUM
DZIENNIKI URZĘDOWE
ARCHIWUM BIP
O BIULETYNIE ORAZ REDAKCJA
Zarządzenia Wójta Gminy Kolno
Petycje
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Kolno 2017

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kolno 2016"


Pokaż artykuł
  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Zadanie pn. Zapewnienie opieki bezdomnym psom i kotom oraz ich odławianie na terenie gminy Kolno


Pokaż artykuł
  Ogłoszenie o wykazie działki 212/3 w Bęsi


Pokaż artykuł
  Ogłoszenie o wykazie działki 30/1 w Wójtowie


Pokaż artykuł
  Ogłoszenie o wykazie działki 30/2 w Wójtowie


Pokaż artykuł
  Przetarg - Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kolno 2016 - 30.11.2015r.


Pokaż artykuł
  Wójt Gminy Kolno ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.1. Nieruchomość nr 342/2, o pow. 0,1307 ha, KW OL1B/00013646/4


Pokaż artykuł
  Wójt Gminy Kolno ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej. Działka 224 Wysoka Dąbrowa.


Pokaż artykuł
  Wójt Gminy Kolno ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej. Działka 270 Kabiny


Pokaż artykuł
  Wójt Gminy Kolno ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej. Działka 78 Kabiny.


Pokaż artykuł
  INFORMACJA - "Dostawa opału w sezonie grzewczym 2015-2016- na terenie Gminy Kolno"


Pokaż artykuł
  Zaproszenie do składania ofert na usługę: "Dostawa opału w sezonie grzewczym 2015-2016- na terenie Gminy Kolno"


Pokaż artykuł
  OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Kolno ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych.


Pokaż artykuł
  OGŁOSZENIE _ Wójt Gminy Kolno ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych.


Pokaż artykuł
  OGŁOSZENIE _ Wójt Gminy Kolno ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego


Pokaż artykuł
  Wójt Gminy Kolno ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych.


Pokaż artykuł
  Informacja o wyborze oferty na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli 2015-2016 z dn. 16.07.2015r.


Pokaż artykuł
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Kolno w roku szkolnym 2015-2016 - z dn. 02.07.2015r.


Pokaż artykuł
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 342/2


Pokaż artykuł
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 226


Pokaż artykuł
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 224


Pokaż artykuł
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kolno


Pokaż artykuł
  Wójt Gminy Kolno ogłasza I ustny przetarg ograniczony na dzierżawę niżej wymienionych działek rolnych dla rolników posiadających siedzibę gospodarstwa rolnego na terenie wsi Kolno.


Pokaż artykuł
  Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kolno


Pokaż artykuł
  Wykaz o sprzedaży nieruchomości - Obręb Kabiny.


Pokaż artykuł
  Wykaz o sprzedaży nieruchomości - Obręb Kabiny.


Pokaż artykuł
  Informacja Wójta Gminy Kolno o wysłaniu zaproszeń do złożenia ofert na wykonanie sterowania układem technologicznym oczyszczalni ścieków w Kolnie.


Pokaż artykuł
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 270


Pokaż artykuł
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 78


Pokaż artykuł
  Wójt Gminy Kolno ogłasza I ustny przetarg niegraniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego


Pokaż artykuł
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej Oferty - usługa udzielania kredytu długoterminowego w wysokości 1 600 000,00 zł spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kolno w 2015r.


Pokaż artykuł
  Przetarg - Usługa udzielania kredytu długoterminowego w wysokości 1 600 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kolno w 2015r.


Pokaż artykuł
  Informacja o wyniku rozstrzygnięcia przetargu na najem lokalu użytkowego nr. 21a Kabiny.


Pokaż artykuł
  PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Audyt zewnętrzny projektu pn. Wdrożenie e-usług w Gminie Kolno.


Pokaż artykuł
  Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie audytu zewnętrznego projektu pn. Wdrożenie e-uslug w Gminie Kolno.


Pokaż artykuł
  Wójt Gminy Kolno ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego nr 21a Kabiny.


Pokaż artykuł
  PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Wytworzenie i wdrożenie gminnego portalu internetowego .


Pokaż artykuł
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w m. Otry


Pokaż artykuł
  protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty - Zarządca GOK


Pokaż artykuł
  protokół - wybór oferty - Konserwacja oświetlenia drogowego 13.01.2015r.


Pokaż artykuł
  Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn. Wytworzenie i wdrożenie gminnego portalu internetowego (oprogramowania) w ramach projektu pn. Wdrożenie e-usług w Gminie Kolno. 23.01.2015-02.02.2015


Pokaż artykuł
  WÓJT GMINY KOLNO ogłasza możliwość składania ofert na stanowisko Zarządca instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie Kolno 25, 11-311 Kolno, woj. warmińsko - mazurskie 13.01.2015-22.01.2015


Pokaż artykuł
  Wójt Gminy Kolno zaprasza do składania ofert na konserwację i eksploatację urządzeń oświetlenia drogowego. 05.01.2015-13.01.2015


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 25725408